Početna


26 Maj, 2017

Regionalni centar za okoliš za Centralnu i Istočnu Evropu ; Ured za BiH (u ime CEPF-a) organizirao je Nacionalnu konsultativnu radionicu sa nadležnim ministartsvima, stručnim institucijama, dobitnicima grantova finansiranim od strane CEPFa u prvoj fazi i drugim interesnim stranama.

Radionica je održana 25.05.2017. godine u Hotelu “MOSTAR” u Mostaru.

Osnovni cilj sastanka bio je da se sa svim učesnicima prodiskutuje i izvrši procjena CEPF ulaganja unutar zemalja koje su to finansijsku podršku dobile, te da se prodiskutuju izazovi kao i pravci CEPF ulaganja u budućnosti.

Osnovni ciljevi radionice bili su:

 • Predstaviti učesnicima projekte implementirane u FAZI I, podijeliti naučene lekcije i razmijeniti iskustava između CEPF dobitnika fainansijske podrške u prvoj fazi i ostalih interesnih strana;
 • Prezentirati nacionalne prioritete i ciljeve očuvanja biodiverziteta i ekosistema i uporediti njihovu usklađenost sa Nacionalnom strategijom za biodiverzitet;
 • Diskusija o načinu uključenja I većem angažmanu NVOa u očivanju biodiverziteta;
 • Upoznati učesnike sa novom CEPF Strategijom i planom ulaganja za FAZU II u cilju generiranja ideja i podsticanja partnerstava

9 Decembar, 2016

U okviru projekta SEEDLING U susret novom milenijumu: Predstavljanje UN ciljeva za održivi razvoj u školama u Jugoistočnoj Evropi“ u Beogradu je 07. Decembra 2016. godine održan prvi sastanak Izvršnog odbora projekta nakon kojeg je uslijedila i prva Regionalna konferencija 08 i 09 Decembra 2016. godine. Oba događaja održana su u Beogradu (Republika Srbija).

Tijekom sastanka Izvršnog odbora, Focal Point-i iz ministarstava obrazovanja svih zemalja korisnica projekta izrazili su snažnu podršku i zadovoljstvo rezultatima projekta postignutim do sada. Svi su istakli vrijednost projekta u dostizanju obrazovnih reformi koje su u toku u zemljama korisnicama projekta, te da s nestrpljenjem očekuju novi ESD alat za srednjoškolsko obrazovanje koji će biti razvijen u okviru projekta.

Prva Regionalna konferencija okupila je više od 50 stručnjaka, nastavnika i učitelja za otvoreni dijalog o razvoju obrazovanja za održivi razvoj i provedbu održivih razvojnih ciljeva UN-a (SDGs)1 Decembar, 2016

Regionalni centar za okoliš za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) objavio je danas da je gospodin Mihail Dimovski (iz Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije), novi Izvršni direktor, čiji angažman počinje 1. februara 2017. godine.
“Dimovski posjeduje vještine i znanja, koja su neophodna za strateške izazove i prilike za Regionalni centar za okoliš u regionu”, ocijenila je Njegova Ekselencija – gospodin Jari Vilen , predsjedavajući Upravnog odbora REC-a, ambasador i šef Delegacije Evropske unije pri Vijeću Evrope, u Strazburu. “Dimovski ima široko znanje, ne samo o regionu već i o REC-u, u kome je proveo skoro 14 godina (od 1999. do 2013. godine), na mjestu rukovodioca i senior eksperta u tematskoj oblasti koja se bavi zakonima i njihovim sprovođenjem i poštivanjem”.
Novi Izvršni direktor Regionalnog centra za okoliš je izabran jednoglasnom odlukom članova Upravnog odbora REC-a, u temeljnom postupku selekcije. Prije svog povratka u REC, gospodin Dimovski je radio za Autrijsku agenciju za zaštitu okoliša, kao i u vodećim multinacionalnim konsultanskim kompanijama, na seniorskim pozicijama u oblasti projektnog planiranja, mogućnostima i implementaciji.

3 Novembar, 2016

Engility provodi projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) “Jačanje kapaciteta za izradu strategija niskoemisionog razvoja” (USAID EC LEDS Project) u cilju unapređenja čiste energije u regiji Evrope i Euroazije. USAID EC LEDS projekt namjerava odabrati te pružiti podršku za ograničen broj malih i srednjih preduzeća koja žele razvijati, vlastite, i raditi projekte vezane za obnovljive izvore energije (solarna, vjetar, biomasa) na Zapadnom Balkanu.

Projekt će pružiti tehničku, financijsku i savjetodavnu podršku odabranim preduzećima. Aplikanti podobni za finansiranje moraju biti iz jedne od zemalja učesnica u projektu: s Kosova, Albanije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije.

Više informacija o procedurama prijave dostupno je u okviru Informativnog memoranduma za podnositelje zahtjeva.

Rok za podnošenje prijava je 30. novembar 2016 do 17:00 sati (CET).

15 Oktobar, 2016

Poplave, zemljotresi, požari i dugi periodi suše dogodili su se u različitim zemljama Zapadnog Balkana u 2016. godini, uključujući Albaniju, Makedoniju i Srbiju. Sve zemlje Zapadnog Balkana se na ovaj ili onaj način suočavaju sa izazovom kako se nositi s takvim ekstremnim i iznenadnim događajima. U većini slučajeva, veliki broj žrtava i ekonomska šteta otkrila je da su zajednice u regionu nespremne da se nose sa tim krizama. Poplave u avgustu u, i okolini Skoplja su rezultirale smrću 22 osobe (sve žrtve bile su iz lokalnih zajednica ), a poplave rijeke Vjosa u južnoj Albaniji u februrau 2015. godine izazvale su štete koje se procjenjuju na 20 miliona EURa. Međutim pored navedenih brojki, domovi i zajednice trpe niz drugih negativnih posljedica.

Spremnost i izgradnja otpornosti lokalnih zajednica bio je glavni cilj regionalne konferencije održane u Ohridu, u Makedoniji, 11-14.10.2016. Događaj je održan u okviru projekta CRESSIDA "Izgradnja otpornosti lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima ". REC sprovodi projekat uz podršku Američke agencije za zaštitu okoliša (US EPA).

8 Juni, 2016

U okviru projekta “CRESSIDA - Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima rijeka Drine i Drin” koji finansira Američka agencija za zaštitu okoliša potpisan je Ugovor o dodjeli sredstava za implementaciju pilot projekta u Općinama Goražde, Novo Goražde i Foča u FBiH.

Ugovor su potpisali:

 • Gđa. Lejla Šuman – Direktorica REC Ureda u BiH
 • Gdin. Muhamed Ramović – načelnik Općine Goražde
 • Gdin. Zijad Kunovac – načelnik Općine Foča u FBiH
 • Gdin. Dalibor Nešković – načelnik Opštine Novo Goražde

Projekat CRESSIDA ima za cilj pružiti podršku lokalnim zajednicama koje se nalaze u slivovima rijeka Drina i Drin (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Makedonija i Srbija), relevantnim državnim institucijama i poslovnom sektoru da učinkovitije provode svoje lokalne strategije i planove vezane za održivi razvoj.

4 Juni, 2016

Regionalni centar za zaštitu okoliša za Centralnu i Istočnu Evropu kao Sekretarijat THEMIS mreže organizairao je treći po redu Regionalni trening koji je održan na Jahorini od 2 do 03 Juna 2016. godine. Trening je okupio predstavnike relevantnih državnih institucija, inspekcija i organa nadležnih šumarstvo iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Moldavije, Kosova i Crne Gore. Trening je organiziran u suradnji sa:

 • Federalnom upravom za inspekcijske poslove
 • Republičkom upravom za inspekcijske poslove Republike Srpske
 • Javnom ustanovom “Zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo"

Trening su otvorili:

 • gđa. Lejla Šuman, direktorica REC Ureda u Bosni i Hercegovini
 • gdin. Senad Oprašić, ispred Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Strana 1 od 8  > >>