Klimatske promjene i rješenja za čistu energiju

Klimatske promjene i rješenja za čistu energiju

U okviru ove stručne oblasti, REC podržava implementaciju Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC) i Pariškog sporazuma (Paris Agreement). Time doprinosi regionalnim, nacionalnim i subnacionalnim naporima za da se izrade i implementiraju strategije razvoja sa niskim emisijama i da se izgradi otpornost na klimatske promjene.

REC pruža kvalitetne podatke za donosioce odluka; promoviše dijalog i međunarodnu suradnju među različitim interesnim grupama; širi znanja o niskokarbonskom razvoju; izgrađuje kapacitete zainteresovanih strana na nacionalnom i subnacionalnom nivou i olakšava aktivno učešće javnosti u kreiranju politike.

 

Cilj REC-a je izgraditi znanje i kapacitete nacionalnih i subnacionalnih zainteresiranih strana u regionu omogućavajući im da rješavaju izazove klimatskih promjena i održive energije.

REC tim nastoji da:

 • pruži kvalitetne podatke za donošenje odluka zasnovanih na dokazima;
 • dizajnira i sprovede efikasne inicijative za izgradnju kapaciteta i razmjenu znanja;
 • podrži razvoj i implementaciju troškovno-efikasnih strategija razvoja niske emisije u različitim sektorima privrede;
 • podrži razvoj i implementaciju aktivnosti adaptacije i izgradnje otpornosti na klimatske promjene;
 • doprinese stvaranju međunarodne klimatske politike putem UNFCCC Akcije za osnaživanje klime; i
 • promoviše regionalnu i međunarodnu saradnju u rješavanju izazova ublažavanja klimatskih promjena i prilagođavanja.

 

 

 

REC gradi znanje i kapacitete regionalnih zainteresovanih strana kroz:

 • procjenu potreba za izgradnjom kapaciteta i razvoj programa obuke;
 • sprovođenje detaljnih procjena tema kao što su potencijal za ublažavanje, koristi i troškovi politika i mjera i ranjivosti na klimatske promjene;
 • sprovođenje pilot i demonstracionih projekata;
 • sprovođenje efikasnih programa izgradnje kapaciteta i razmjene znanja;
 • izgradnju mreža stručnjaka, državnih organa, akademika, nevladinih organizacija i drugih zainteresovanih strana;
 • organizovanje radionica, konferencija, webinara i studijskih putovanja;
 • podršku učešću zainteresovanih strana i učešću javnosti u donošenju odluka; i
 • dizajniranje i razvoj namenskih web stranica i korištenje društvenih medija za informiranje javnosti.