REC u Bosni i Hercegovini

Bosna i Hercegovina

REC Ured u Bosni i Hercegovini osnovan je u martu 1997. godine s ciljem da pruži adekvatnu podršku unapređenju zaštite i očuvanja okoliša u BiH. Od svog osnivanja, REC ured u BiH radio je na promovisanju dijaloga među različitim interesnim stranama u sektoru zaštite okoliša (vladin sektor, nevladine organizacije, naučno-istraživačke institucije, poslovni sektor i mediji ). Imajući na umu političku fragmentiranost i kompleksnu uređenost zemlje, sve aktivnosti REC-a implementirane su u oba BiH entiteta (Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj) kao i u Brčko Distriktu.

REC ured u BiH ima status međunarodne organizacije sa diplomatskim statusom. Sporazum o diplomatskom statusu REC Ureda za Bosnu i Hercegovinu potpisan je od strane Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i RECa u decembru 1999. godine.

REC BIH učestvuje u procjeni sadašnjih potreba u zemlji i nudi profesionalnu podršku i pomoć u aktivnostima zaštite okoliša. REC provodi svoju misiju putem: međunarodne razmjene informacija i podataka relevantnih za zaštitu okoliša i očuvanje prirode; promoviranja dijaloga između zemalja, organizacija i drugih sektora u društvu; jačanja ekološke svijesti javnosti i jačanja kapaciteta ključnih stručnjaka i donosilaca odluka.