Potpisani Sporazumi o saradnji sa Općinama Kreševo i Pale-Prača

U okviru projekta „Lokalni ekološki akcioni planovi (LEAP-i) kao instrument održivog razvoja općina” održani su promotivni sastanci u Općinama Kreševo i Pale-Prača.

Maj 10, 2014

Glavni cilj promotivnog sastanka bio je prije svega da se općine upoznaju sa projektom koji će se realizovati u njihovoj lokalnoj zajednici te da se predstavi koncept za pripremu LEAPa interesnim grupama koje će biti uključene u projekat.

Pored navedenog dogovoreni su i detalji važni za učešće Općina Kreševo i Pale-Prača  u ovom projektu.

Na navedenom sastanku potpisani su Sporazumi o suradnju između Općina učesnica u projektu sa Reginalnim centrom za okoliš za Srednju i Istočnu Evropu, Ured za BiH.

Nakon održanog Promotivnog sastanka pristupit će se formiranju radnih tijela koja će učestvovati u izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana

 

 

: 633 views