Počela implementacija druge faze projekta "THEMIS MREŽE"

Nakon što je prva faza projekta završena u Martu 2014 godine, Austrijska agencija za razvoj i saradnju odobrila je finansijska sredstva za realizaciju druge faze projetka koja će biti implmnetirana u periodu Oktobar 2014- Oktobar 2017. godine. U drugoj fazi projekta Mreža će dalje i dalje biti usmjerena na bolju primjenu i provedbu pravne stečevine EU-a kako bi značajno unaprijedili međuinstitucionalnu i međuvladinu suradnju u jugoistočnoj Europi u sektoru zaštite okoliša. Zemljama Zapadnog Bal

Oktobar 01, 2014

Nakon što je prva faza projekta završena u Martu 2014 godine, Austrijska agencija za razvoj i saradnju odobrila je finansijska sredstva za realizaciju druge faze projetka koja će biti implmnetirana u periodu Oktobar 2014- Oktobar 2017. godine.

U drugoj fazi projekta Mreža će dalje i dalje biti usmjerena na bolju primjenu i provedbu pravne stečevine EU-a kako bi značajno unaprijedili međuinstitucionalnu i međuvladinu suradnju u jugoistočnoj Europi u sektoru zaštite okoliša. Zemljama Zapadnog Balkana u drugoj fazi projekta pridružit će se Moldavija u cilju prijenosa znanja i naučenih lekcija iz regije jugoistočne Europe i jačanja procesa zemlje u procesu pridruživanja EU.

U okviru druge faze projekta planirane su i regionalne i nacionalne aktivnosti

Što se tiče REGIONALNIH aktivnosti one će biti fokusirane na slijedeće: 

  • Jačanje već uspostavljene regionalne saradnje između institucija korisnica projekta kroz konkretne zajedničke prekogranične pilot aktivnosti;
  • Jačanje saradnje među institucijama odgovornih za provedbu i poštivanje zakona o zaštiti okoliša i stvoriti unutarnje i neformalne mreže u svakoj državi;
  • Unaprijediti razmjenu iskustava i znanja o otkrivanju, istraživanju i procesuiranju zločina protiv okoliša;
  • Jačanje kapaciteta za veće razumijevanje EU globalnih politika i propisa o šumarstvu i održivom gospodarenju šumama;

Nastavak aktivnosti za podizanje svijesti o održivom upravljanju prirodnim resursima i suzbijanje kriminalnih dijela protiv okoliša u regiji Jugoistočne Evrope.

Što se tiče NACIONALNIH aktivnosti one će biti fokusirane na slijedeće: 

  • Uspostavljenje Interpolove NEST MREŽE (Nacionalna mreža za sprečavanje kriminalnih djela protiv okoliša). Kako bi ova mreža bila uspostavljena bit će neophodno uspostaviti saradnju sa svim releventnim ministrastvima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu , a prije svega  sa: Ministrastvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom šumarstva i Minisatrstvom okoliša .
  • Pružanje podrške relevantnim institucijama za implementaciju CITES konvencije
  • Jačanje kapaciteta za veće razumijevanje EU globalnih politika i propisa o šumarstvu i održivom gospodarenju šumama.

: 684 views