SPROVEDENA TERENSKA ISTRAŽIVANJA U OKVIRU SINPHONIE PROJEKTA

Projekat SINPHONIE (Schools Indoor Pollution and Health Observatory Network in Europe), međudržavni interdisciplinarni projekat sponzoriran od strane Evropske komisije ( DG Sanco- Directorate General for Health & Consumers), provodi se u skladu sa Prioritetnim regionalnim ciljem III, Evropskog akcionog plana zaštite zdravlja i okoliša djece Svjetske zdravstvene organizacije, u cilju prevencije i smanjenja respiratornih bolesti nastalih usljed unutarnjeg i vanjskog zagađenja zraka i u cilju p

April 30, 2012

Projekat SINPHONIE (Schools Indoor Pollution and Health Observatory Network in Europe), međudržavni interdisciplinarni projekat sponzoriran od strane Evropske komisije ( DG Sanco- Directorate General for Health & Consumers), provodi se u skladu sa Prioritetnim regionalnim ciljem III, Evropskog akcionog plana zaštite zdravlja i okoliša djece Svjetske zdravstvene organizacije, u cilju prevencije i smanjenja respiratornih bolesti nastalih usljed unutarnjeg i vanjskog zagađenja zraka i u cilju poboljšanja kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru u školama i vrtićima.

U SINPHONIE projektu učestvuje 38 okolišnih i zdravstvenih institucija iz 25 zemalja koji zajednički rade na smanjivanju i prevenciji respiratornih oboljenja, uzrokovanih vanjskim i unutrašnjim zagađenjem zraka. Sa posebnim fokusom na škole i ustanove za brigu o djeci, SINPHONIE projekat će dati preporuke za formiranje pravilnika o mjerama zaštite u školskom okruženju. SINPHONIE se zasniva na shvatanju da je pravo na udisanje čistog zraka u školama jednako pravu na zdravlje.

Unutar SINPHONIE projekta je proveden širok spektar terenskih istraživanja vezanih za okoliš i zdravlje, a njihovi rezultati će biti analizirani uzimajući u obzir postojeće dostupne informacije na ovu temu. Ovo će dovesti do sveobuhvatne procjene rizika u pogledu uticaja kvaliteta zraka u školama po zdravlje djece. Mnogobrojni faktori, kao što su intenzitet saobraćaja u neposrednoj blizini, način grijanja i tip ventilacije (na primjer: prirodni ili mehanički), mogu uticati na školsko okruženje. Sve ove faktore treba uzeti u obzir prilikom odabira mjesta, vremena i načina mjerenja stepena zagađenosti. Obzirom da okruženje zgrade ima uticaj na kvalitet zraka u zatvorenom prostoru, lokacija je posebno vaţan kriterij prilikom odabira škola za terenska istraţivanja.

Sadržaj terenskog ispitivanja Opšta terenska ispitivanja su se sastojala od sljedećih elemenata:
Monitoring životne sredine:
-mjerenje fizičkih karakteristika, hemijskih zagađivača i bioloških agenasa zraka u zatvorenom prostoru u tri učionice u izabranim školama ( kao i na otvorenom u neposrednoj blizini škole). Mjerenja uključuju 18 fizičkih i hemijskih parametara (kao što su: formaldehid, CO2, stepen ventilacije) paralelno u unutrašnjem i vanjskom zraku, koje su mjerili ekološki stručnjaci koristeći specijalne, nenametljive instrumente.
- uzimanje uzoraka iz prostora s ciljem određivanja mikroba i alergena (unutrašnja prašina i slično). Specifični markeri na gljivice i bakterije su se mjerili u nakupljenoj prašini.

Procjena uticaja na zdravlje:
- upitnici o zdravstvenom stanju djece i nastavnika u odabranim školama. Upitnici za roditelje su  sadržavala dodatna pitanja koja su se odnosila na zdravstvenu historiju porodice i kućnu životnu sredinu.
- zdravstveni stručnjaci su sprovodili spirometrijske testove na djeci u odabranim razredima. Testovi su se obavljali samo uz dozvole etičkog odbora i roditelja.

Rezultati studija provedenih u školama biće dostupni djeci, roditeljima i školskom osoblju, u formi izvještaja, do decembra 2012.

Terenska ispitivanja u BiH sprovedena su kako slijedi:
1) Mostaru

  • Osnovna škola ˝Mustafa Ejubović - Šejh Jujo˝ u periodu od 19.03.-23.03.2012
  • Osnovna škola ˝Antuna Branka Šimića˝ u periodu od 26.03.- 30.03. 2012

2) Sarajevo

  • Osnovna škola ˝Čengić Vila 1˝ u periodu od 02.04.-06.04.2012
  •  JU Djeca Sarajeva – Vrtić ˝Skenderija˝

 

: 655 views