Regionalna radionica "Definiranje lokalnih izazova u upravljanju vodama u slivu rijeke Drine"

Regionalni centar za okoliš/životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) u periodu od 12-13 Marta 2015. godine u Sarajevu organizirao je Regionalnu radionicu “Definiranje lokalnih izazova u upravljanju vodama u slivu rijeke Drine” na kojoj su učestvovali predstavnici opština i nadležnih institucija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Radionica je organizirana u okviru međunarodnog projekta ‘CRESSIDA-Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim

Mart 13, 2015

Regionalni centar za okoliš/životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) u periodu od 12-13 Marta 2015. godine u Sarajevu organizirao je Regionalnu radionicu Definiranje lokalnih izazova u upravljanju vodama u slivu rijeke Drine” na kojoj su učestvovali predstavnici opština i nadležnih institucija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.

Radionica je organizirana u okviru međunarodnog projekta "CRESSIDA-Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima rijeka Drine (BiH, Srbija i Crna Gora) i Drin (Albanija, Kosovo i Makedonija)".

Glavni cilj ove radionice bio je da pruži podršku opštinama i nadležnim institucijama u slivu rijeke Drine da:

  • Definiraju lokalne izazove u upravljanja vodama na slivu rijeke Drine u skladu s Okvirnom direktivom o vodama
  • Diskutuju i razmjenjuju rješenja i alate u upravljanju vodama koje poduzimaju lokalne zajednice
  • Jačaju regionalnu suradnji među nadležnim državnim institucijama i lokalnim zajednicama u upravljanju vodama na nivou riječnog sliva.

 

U sklopu dvodnevne radionice upriličen je niz predavanja prezentacija, te diskusija, među kojima je i prezentacija na temu Upravljanje slivovima i izazovi u području voda na regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou.

Učesnici radionice osvrnuli su se na poplave koje su zadesile region sliva rijeke Drine 2010. godine, na posljedice tih poplava, te ukazali na potrebu za jedinstvenim sistemom upravljanja vodama te potrebu za sistemskim rješavanjem problema odlaganja čvrstog otpada, rješavnja oborinskih voda i prečistača otpadnih voda za šire područje gornje-drinske regije.

 

 

: 584 views