BiH potpisala međunarodni Sporazum o pravnom statusu RECa

Gospodin Mirko Šarović, Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, 28. septembra 2012. godine, potpisao je Međunarodni sporazum o pravnom statusu Regionalnog centra za okoliš (REC). Ceremonija potpisivanja održana je u Ministarstvu vanjskih poslova Mađarske. Bosna i Hercegovina je peta država potpisnica ovog Sporazuma.

Oktobar 09, 2012

Gospodin Mirko Šarović, Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, 28. septembra 2012. godine, potpisao je Međunarodni sporazum o pravnom statusu Regionalnog centra za okoliš (REC). Ceremonija potpisivanja održana je u Ministarstvu vanjskih poslova Mađarske. Bosna i Hercegovina je peta država potpisnica Sporazuma.
1999. godine, između RECa i Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine zaključen je bilateralni sporazum, na temelju kojeg je REC dobio međunarodni pravni status u BiH, uključujući povlastice i imunitete prema Konvenciji o povlasticama i imunitetima specijaliziranih agencija iz 1947. Od tada, REC provodi brojne aktivnosti u BiH kroz uspostavljene urede u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru. U saradnji sa Vladom BiH, promoviše dijalog između svih sudionika u zaštiti okoliša (vlada, nevladine organizacije, privreda, naučno-istraživačke organizacije, mediji i sl.) sa ciljem da osigura odgovarajuću potporu u rješavanju pitanja zaštite, očuvanja i unapređenja okoliša u BiH.

Potpisivanjem Međunarodnog sporazuma tokom svog službenog posjeta Mađarskoj, Ministar Šarović potvrdio je značaj RECa, kao međunarodne organizacije u BiH koja doprinosi unapređenju dijaloga u područjima od velike važnosti za građane i koja zahtijevaju posebnu stručnost i diplomatski angažman.

Ministar Šarović i gdin. ŽeljkoJanjetović, Ambasador BiH u Mađarskoj, nakon svečanosti potpisivanja, posjetili su Središnji ured RECa u Szentendreu, gdje su u pratnji Zamjenika izvršne direktorice, gdina. Radoja Lauševića i Regionalne direktorice za jugoistočnu Europu, gđe Gordane Kozuharove informisani o RECovim aktivnostima u regiji.

: 588 views