Promotivni sastanci u općinama u okviru SEE BAP II projekta

U okviru projekta “Mreža lokalnog akcionog planiranja u oblasti biodiverziteta na Zapadnom Balkanu” koji zajednički implementiraju ECNC - Evropski centar za zaštitu prirode iz Holandije i Regionalni centar za okoliš za Srednju i Istočnu Evropu (REC) uz finansijsku podršku Ministarstva vanjskih poslova Finske, u periodu 09-10 jula 2012. godine održani su promotivni sastanci u Opštinama Višegrad i Foča-Ustikolina.

Juli 12, 2012

U okviru projekta “Mreža lokalnog akcionog planiranja u oblasti biodiverziteta na Zapadnom Balkanu” koji zajednički implementiraju ECNC - Evropski centar za zaštitu prirode iz Holandije i Regionalni centar za okoliš za Srednju i Istočnu Evropu (REC) uz finansijsku podršku Ministarstva vanjskih poslova Finske, u periodu 09-10 jula 2012. godine održani su promotivni sastanci u Opštinama Višegrad i Foča-Ustikolina.

Glavni cilj promotivnog sastanka bio je prije svega da se opštine upoznaju sa projektom koji će se realizovati u njihovoj lokalnoj zajednici te da se predstavi koncept za pripremu LBAPa interesnim grupama koje će biti uključene u projekat.

Na navedenim sastancima dogovoreni su i detalji važni za učešće opština Višegrad i Ustikolina  u ovom projektu. Nakon potpisivanja Sporazuma o saradnji opština Višegrad i Ustikolina sa Regionalnim centrom za okoliš za Centralnu i Istočnu Evropu i Evropskim centrom za zaštitu prirode pristupit će se formiranju petočlanog radnog tima koji će učestvovati u izradi Lokalnog akcionog plana u oblasti biodiverziteta. Sredinom mjeseca oktobra  bit će održan trening za sve opštinske timove, a zatim će, uz pomoć ekspereata, uslijediti postupak izradi Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet. Kompletne aktivnosti na izradi Plana bit će okončane do marta naredne godine.

: 649 views