Održani sastanci interesnih strana u okviru SEE BAP II projekta

S ciljem upoznavanja i uključivanja u proces predstavnika različitih sektora sa načinom izrade dokumenta, implementacije, monitoringa i evaluacije akcionog plana i LBAP dokumenta, u periodu decembar 2012-februar 2013 godine, održana su po dva sastanka interesnih strana u pomenutim općinama. Učesnici sastanaka interesnih strana bili su predstavnici lokalnih organa vlasti, privrednog sektora, zdravstvenih i obrazovnih institucija, te NVO-a.

Februar 20, 2013

S ciljem upoznavanja i uključivanja u proces predstavnika različitih sektora sa načinom izrade dokumenta, implementacije, monitoringa i evaluacije akcionog plana i LBAP dokumenta, u periodu decembar 2012-februar 2013 godine, održana su po dva sastanka interesnih strana u pomenutim općinama. Učesnici sastanaka interesnih strana bili su predstavnici lokalnih organa vlasti, privrednog sektora, zdravstvenih i obrazovnih institucija, te NVO-a a sastancima je prisustvovala i ekspertica gđa. Aleksandra Mladenović. 

Na prvim sastancima interesnih strana učesnicima su predstavljene osnovne informacije o procesu izrade LBAP dokumenta, radu radne grupe, te je urađena i SWOT analiza za svaku općinu. Također, učesnici su podijelili svoja pozitivna i uspješna iskustva, te poteškoće s kojima su se susretali tokom izrade sličnih dokumenata.

Na drugim sastancima učesnicima je predstavljen nacrt dokumenta koji je u međuvremenu urađen, osnovne aktivnosti koje će se trebati provesti u narednom periodu po pitanju završetka samog LBAP dokumenta, strukturi za provedbu LBAP-a i na koji način izraditi plan implementacije za projekte predviđene prioritetima LBAP dokumenta.

Nakon što su dokumenti usvojeni u obje općine u narednom periodu uslijedit će implementacija odabranih prioritetnih aktivnosti.

: 604 views