Održan trening u Republici Srpskoj u okviru projekta "Lokalne inicijative za očuvanje biodiverziteta"

Nakon niza održanih sastanaka i radionica sa predstavnicima zaštićenih područja koja učestvuju u projektu i lokalnih interesnih grupa, te definisanja prijetnji i prioriteta značajnih po biodiverzitet, 4./5. aprila 2012. godine u Nacionalnom parku „Kozara“ (Hotel „Monument“), održan je Trening na temu pripreme projektnih prijedloga.

April 06, 2012

Cilj je bio jačati kapacitete zainteresovanih strana koji djeluju u okviru navedenih zaštićenih područja (predstavnika lokalnih vlasti, nevladinih organizacija i udruženja građana, škola, turističkih organizacija, predstavnika privatnog sektora, i sl.) u pripremi projektnih prijedloga.

Prvog dana Treninga obrađivane su sljedeće teme: definicija projektnog prijedloga, analiza problema, komponente projektnog prijedloga, priprema budžeta, upravljanje projektnim ciklusom, i sl. Obzirom da je u okviru projekta bila predviđena finansijska podrška pod-projekata od strane Ministarstva, predstavljeni su i kriteriji za pripremu i odabir projekata (relevantnost, koristi i efekti, održivost, procjena uticaja na životnu sredinu).

Drugog dana, nakon predstavljanja aplikacijskog obrasca, učesnici su imali priliku da u radnim grupama rade na konkretnim projektnim prijedlozima, pripremajući tehnički opis, plan implementacije i budžet projekata.

: 598 views