Odobreni projekti u Federaciji BiH u okviru projekta "Lokalne inicijative za očuvanje biodiverziteta"

Federalno ministarstvo okoliša i turizma putem Svjetske banke, a uz finansijsku podršku Globalnog fonda za okoliš (GEF) takođe provodi program “Šumska i planinska zaštićena područja”. U okviru komponente „Lokalne inicijative za očuvanje biodiverziteta”, u program su uključena dva zaštićena područja i to: Nacionalni park “Una” i Park prirode “Blidinje”. U skladu sa pozivom za dostavljanje projektnih prijedloga, objavljenim od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma, od 34 zaprimljena pr

Juli 20, 2012

U skladu sa pozivom za dostavljanje projektnih prijedloga, objavljenim od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma, od 34 zaprimljena projekta sljedeći su odobreni za finansiranje:

  • Proširenje stajskog objekta za uzgoj ovaca, Slobodni obrt „Mijatović” Risovac - Jablanica
  • Napravi bosanski ćilim, Udruženje žena Kulen Vakuf
  • Povratak pčela na Blidinje, Udruga pčelara „Iva“ Posušje
  • Zaštita divljači uticajima regionalne deponije HRGAR, Udruženje lovačkih organizacija Bihać
  • Uklanjanje divljih deponija na Blidinju i jačanje sistema za prikupljanje komunalnog otpada, Ladanušić čistoća d.o.o Rakitno
  • Kupovina nove mehanizacije za košenje livada, ES-BI-EM d.o.o Mostar
  • Putevima ljekobilja, Općina Bihać u kooperaciji sa više udruženja
  • Očuvanje vrela Jasle, HPD Pločno, Posušje

 

Ukupno dodijeljena sredstva u FBiH iznose 285.586,24 KM. Implementacija projekata je u toku, a krajnji rok za završetak istih je 15. mart 2013. godine.

: 586 views