Održan trening za nevladine organizacije na temu: „Implementacija trećeg stuba Aarhuske konvencije: Pravo na pravnu zaštitu, mogućnosti i prepreke njegovog korištenja u praksi u Bosni i Hercegovini”

U okviru Projekta “Pružanje obuke za stručnjake iz oblasti pravosuđa u nacionalnom i međunarodnom okolišnom zakonodavstvu i olakšavanje pristupa javnosti u pravnim pitanjima vezanim za zaštitu okoliša“, kojeg finansira Vlada Finske, a u okviru Inicijative za bezbjednost okoliša (ENVSEC), u Centru za edukaciju sudija i tužilaca FBiH,  26.06.2012. godine, održan je trening za nevladine organizacije na temu: „Implementacija trećeg stuba Aarhuske konvencije: Pravo na pravnu zaštitu, mogućnosti i pre

Juni 27, 2012

U okviru Projekta “Pružanje obuke za stručnjake iz oblasti pravosuđa u nacionalnom i međunarodnom okolišnom zakonodavstvu i olakšavanje pristupa javnosti u pravnim pitanjima vezanim za zaštitu okoliša“, kojeg finansira Vlada Finske, a u okviru Inicijative za bezbjednost okoliša (ENVSEC), u Centru za edukaciju sudija i tužilaca FBiH,  26.06.2012. godine, održan je trening za nevladine organizacije na temu: „Implementacija trećeg stuba Aarhuske konvencije: Pravo na pravnu zaštitu, mogućnosti i prepreke njegovog korištenja u praksi u Bosni i Hercegovini”.

Ciljevi treninga:

  • upoznati nevladine organizacije (NVO) sa pravima i mogućnostima pristupa odredbama iz sektora pravosuđa u okviru Aarhuske konvencije;
  • ponuditi učesnicima potrebna znanja i vještine o pristupu pravosuđu u Bosni i Hercegovini, uključujući poteškoće, nedostatke, potrebe i prepreke, kao i rješenja za smanjivanje ili uklanjanje istih;
  • razmijeniti iskustva i dati uvid o načinu funkcionisanja pravosuđa u državama članicama EU, kao i u drugim državama;
  • razviti kod učesnika vještine i praktična znanja o korištenju različitih mehanizama u pristupu pravosuđu, putem analize raznih primjera/slučajeva i razmatranja strategija i metoda njihove upotrebe u administrativnim i sudskim procedurama.

 

Pored nevladinih organizacija, ne treningu su prisustvovali i predstavnici vladinog sektora, pravni stučnjaci iz Bosne i Hercegovine, kao i stručnjaci za Aarhusku konvenciju iz Mađarske.

: 559 views