THEMIS: U Ljubljani održan Regionalni Trening za inspektore i druge državne službenike iz oblasti zaštite prirode i okoliša

Regionalni centar za zaštitu okoliša za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) kao Sekretarijat THEMIS mreže u saradnji sa Ministrstvom prostornog planiranja i okoliša Republike Slovenije organizirao je regionalni trening pod nazivom “Međusektorska pitanja u vezi sa pravnom stečevinom EU-a vezanom za zaštitu okoliša”. Trening je bio namijenjen inspektorima i drugim državnim službenicima iz oblasti zaštite prirode i okoliša. Trening je održan u Sloveniji (Ljubljana) u periodu od 10 do 11 Novembra 2015.

Decembar 15, 2015

Regionalni centar za zaštitu okoliša za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) kao Sekretarijat THEMIS mreže u saradnji sa Ministrstvom prostornog planiranja i okoliša Republike Slovenije organizirao je regionalni trening pod nazivom “Međusektorska pitanja u vezi sa pravnom stečevinom EU-a vezanom za zaštitu okoliša”. Trening je bio namijenjen inspektorima i drugim državnim službenicima iz oblasti zaštite prirode i okoliša. Trening je održan u Sloveniji (Ljubljana) u periodu od 10 do 11 Novembra 2015. godine.

Na obuci su učestvovali  inspektori kao i drugi državni službenici iz 7 zemalja (Albanija, Bosna i Hercegovina,  Makedonija, Kosovo, Crna gora, Moldavija, Srbija).

Prvi dan treninga omogućio je učesnicima da prošire svoja znanja i upoznaju se sa praksama koje primjenjuju druge zemlje i institucije po pitanju Procjene uticaja na okoliš (EIA) i Streteške procjene uticaja na okoliš (SEA), snagama i slabostima ovog procesa uz praktične primjere iz Republike Slovenije. Pored navedenog učesnici su imali priliku da prošire svoja znanja po osnovu naučenih lekcija Republike Slovenije u procesu pristupanja EU u prenošenju i provedbi horizontalnog zakonodavstva. 

Drugi dan obuke počeo je prezentacijiom Strategije SEE 2020 - Strategija za pametan, održiv i inkluzivni rast”, a u nastavku učesnici su doblili mogućnost da prošire svoja znanja po pitanju implementacije Aarhuske Konvencije sa posebnim fokusom na pristupu informacijama i učešću javnosti u procesu donošenja odluka u Republici Sloveniji.

Posebno zanimljiva prezentacija o okviru drugog dana treninga odnosila se na predstavljanje IMPEL Mreže (Mreža Evropske unije za provedbu i primjenu Zakona u oblasti okoliša) i aktivnosti koje ova Mreža provodi u vezi sa pravnom stečevinom EU-a vezanom za zaštitu okoliša. Obzirom da su Policijske i Inspekcijske strukture u Bosni I Hercegovini (a na osnovu inicijative INTERPOLA) već sudjelovale u određenim akcijama (ilegalni lov i promet ugroženim  vrstama ptica), ali nažalost bez značajnijih rezultata, članstvo u ovoj Mreži bilo bi veoma korisno za Bosnu i Hercegovinu.

Uzimajući u obzir aktivnosti i učinkovitost ove Mreže, Federalni inspektori zaštite okoliša koji su prisustvovali ovom treningu pokrenut će inicijativu prema Vladi FBiH za pokretanje aktivnosti ka pristupu Bosne i Hercegovine ovoj Mreži.

Do sada, iz regiona, Mreži su pristupili: Hrvatska, Albanija, Kosovo i Makedonija, a aktivnosti su takođe pokrenite i u Crnoj Gori.

Na treningu su, između ostalog, razmijenjena znanja i iskustva iz gore navedenih oblasti među učesnicima, a predavači iz zemalja regiona, Evropske unije i šire, prezentirali su primjere i prakse iz gore navedenoh oblasti.

Materijali i detaljne informacije mogu se naći na linku:

http://www.themisnetwork.eu/news/93/17/Training-on-Cross-sectoral-Issues-in-the-EU-Environmental-Acquis.html

: 688 views