Nacionalni konsultativni sastanak za srednjoročnu procjenu CEPF investicija

Regionalni centar za okoliš za Centralnu i Istočnu Evropu ; Ured za BiH (u ime CEPF-a) organizirao je  Nacionalni konsultativni sastanak sa  intersnima stranama i dobitnicima grantova finansiranim od strane CEPFa. Sastanak je održan 18.02.2014. godine u Hotelu “MEPAS” u Mostaru.  

Februar 19, 2015

Regionalni centar za okoliš za Centralnu i Istočnu Evropu ; Ured za BiH (u ime CEPF-a) organizirao je  Nacionalni konsultativni sastanak sa  intersnima stranama i dobitnicima grantova finansiranim od strane CEPFa.

Sastanak je održan 18.02.2014. godine u Hotelu “MEPAS” u Mostaru.

Osnovni cilj sastanka bio je da se sa svim učesnicima prodiskutuje i izvrši procjena CEPF ulaganja unutar zemalja koje su to finansijsku podršku dobile, te da se prodiskutuju izazovi kao i pravci CEPF ulaganja u budućnosti.

Pored navedenog sastanak je imao za cilj da svi dobitnici grantova predstave rezultate svojih projekata te pružio priliku za razmjenu iskusatava i umrežavanje organizacija i institucija na regionalnom nivou.

 

 

: 559 views