Načelnici općina Goražde, Foča u FBiH (Ustikolina) i Novo Goražde predvodili BiH delegaciju na Regionalnoj Konferenciji u Mađarskoj

U okviru projekta „CRESSIDA - Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima rijeka Drine (BiH, Srbija i Crna Gora) i Drin (Albanija, Kosovo i Makedonija)“, koji implementira REC (Regionalni centar za zaštitu okoliša/životne sredine), a finansiran je od strane Agencije za zaštitu okoliša SAD, u periodu  od 2 do 7 Novembra, u Centrali RECa u Senterdre-u (Budimpešta/Mađarska) održana je druga po redu zajednička konferencija.  Općine koje predstavljaju

Novembar 09, 2015

U okviru projekta „CRESSIDA - Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima rijeka Drine (BiH, Srbija i Crna Gora) i Drin (Albanija, Kosovo i Makedonija)“, koji implementira REC (Regionalni centar za zaštitu okoliša/životne sredine), a finansiran je od strane Agencije za zaštitu okoliša SAD, u periodu  od 2 do 7 Novembra, u Centrali RECa u Senterdre-u (Budimpešta/Mađarska) održana je druga po redu zajednička konferencija. 

Općine koje predstavljaju BiH u pomenutom projektu su Goražde, Foča u FBiH i Novo Goražde, te su pomenutoj konferenciji u Budimpešti prisustvovali i načelnici općina: dr.sci. Muhamed Ramović, Dalibor Nešković i Zijad Kunovac.

Konferencija je pored prezentacije dobrih praksi svih učesnika u projektu sadržavala i veliki broj predavanja od strane predstavnika Agencije za zaštitu okoliša SAD na teme vezane za zaštitu velikih i graničnih vodotoka.

U okviru Projekta u slijedećem periodu predviđeno je finansiranje pilot projekata za svaku općinu u iznosu od 5.000,00 USD, gdje su se načelnici tri pomenute općine iz BiH dogovorili da udruže sredstva kako bi zajednički realizirali projekat sa osnovnim školama sa područja ove tri općine na temu zaštite okoline.

: 826 views