Počela implementacija novog regionalnog programa Obrazovanja za održivi razvoj "SEEDLING - U susret novom milenijumu: Predstavljanje UN ciljeva za održivi razvoj u školama u Jugoistočnoj Evropi“

Regionalni centar za okoliš za Centralnu i Istočnu Evropu počeo je sa implementacijom novog regionalnog programa obrazovanja za održivi razvoj "SEEDLING - U susret novom milenijumu: Predstavljanje UN ciljeva za održivi razvoj u školama u Jugoistočnoj Evropi“ SEEDLING Projekt ima za cilj podržati obrazovne reforme, izgraditi kapacitete i podizati svijest o održivim razvojnim ciljevima UN-a (SDGs- Sustainable Development Goals) u zemljama Jugoistočne Europe (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo

Januar 05, 2016

Regionalni centar za okoliš za Centralnu i Istočnu Evropu počeo je sa implementacijom novog regionalnog programa obrazovanja za održivi razvoj "SEEDLING - U susret novom milenijumu: Predstavljanje UN ciljeva za održivi razvoj u školama u Jugoistočnoj Evropi“

SEEDLING Projekt ima za cilj podržati obrazovne reforme, izgraditi kapacitete i podizati svijest o održivim razvojnim ciljevima UN-a (SDGs- Sustainable Development Goals) u zemljama Jugoistočne Europe (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo , Makedonija, Crna Gora, Srbija i Moldavija) kroz razvoj  inovativnih on-line obrazovnih alata i kroz uspostavu regionalne suradnje i umrežavanja između donosilaca  odluka, nastavnika i učitelja.

Projekt implementira REC a finansira Austrijska agencija za razvoj i suradnju (ADA).

Navedeni program teži podržati obrazovne reforme koje su u tijeku u zemljama u regiji jugoistočne Evrope na način da oblasti održivog razvoja budu uključene u srednjoškolski obrazovni sistem putem lako dostupnih praktičnih i jednostavnih alata. Alati koji će biti razvijeni u okviru programa bit će u skladu sa već prethodno razvijenim proizvodima i postignućima REC za razvoj multimedijalnih alata za osnovno obrazovanje, kao što su Green Pack (zeleni Paket) i Green Pack Junior.

Projekt će se provoditi u narednom trogodišnjem razdoblju i trajat će do Novembra 2018 a obuhvatat će tri faze:

  • Podrška obrazovnim reformama na razini svake države pojedinačno u skladu sa potrebama
  • Razvoj online alata „Obrazovanje za održivi razvoj“ za srednje škole
  • Jačanje kapaciteta i znanja učenika srednjih škola o mogućnostima za stvaranje radnih mjesta kroz implementaciju malih školskih projekata

 

U projekat će direktno biti uključeni donosioci odluka i zakonodavci iz ministarstava obrazovanja i drugih relevantnih obrazovnih institucija u regiji, kao i stručnjaci, profesori, nastavnici i učenici u srednjoškolskom obrazovnom sistemu. Imajući u vidu broj srednjih škola i škola za strukovno obrazovanje i osposobljavanje  u regiji (više od 1.000 škola i 470.000 učenika), kao i potencijalni angažman roditelja i javnosti, projekat će će imati širok doseg.

To će pružiti jak temelj za stvaranje važnih zajedničkih procesa i zajedničkih aktivnosti između različitih učesnika u obrazovanju u Bosni i Hercegovini i regionu.

: 625 views