Počela implementacija projekta "Sakupljanje, proizvodnja i plasman ljekobilja u funkciji samozapošljavanja i razvoja turizma"

Regionalni centar za okoliš za Centralnu i Istočnu Evropu; Ured za Bosnu i Hercegovinu počeo je sa implementacijom novog nacionalnog projekta "Sakupljanje, proizvodnja i plasman ljekobilja u funkciji samozapošljavanja i razvoja turizma" Projekat ima za cilj  podstaknuti značajan broj žena i mladih u ruralnim dijelovima gornjevrbaskog regiona da započnu sakupljanje, uzgoj i eventualnu preradu ljekovitog i aromatičnog bilja koje će im omogućiti samozapošljavanje ili ostvarivanje dodatnih prihoda

Decembar 23, 2015

Regionalni centar za okoliš za Centralnu i Istočnu Evropu; Ured za Bosnu i Hercegovinu počeo je sa implementacijom novog nacionalnog projekta "Sakupljanje, proizvodnja i plasman ljekobilja u funkciji samozapošljavanja i razvoja turizma"

Projekat ima za cilj  podstaknuti značajan broj žena i mladih u ruralnim dijelovima gornjevrbaskog regiona da započnu sakupljanje, uzgoj i eventualnu preradu ljekovitog i aromatičnog bilja koje će im omogućiti samozapošljavanje ili ostvarivanje dodatnih prihoda a ujedno i obogatiti turističku ponudu tog kraja kroz organizaciju sajma i provedbu javne kampanje. Cilj projekta je  i dodatno povezivanje uzgajivača, sakupljača i otkupljivača ljekovitog i aromatičnog bilja i podsticanje njihove dalje uspješne saradnje.

Predviđene aktivnosti koje će se realizirati su: organizacija i provedba teoretskih obuka o proizvodnji, sakupljanju i preradi ljekovitog i aromatičnog bilja, praktične vježbe na terenu po pitanju sakupljanja ljekovitog i aromatičnog bilja, organizacija sajma na kojem bi se pored gotovih proizvoda od ljekovitog i aromatičnog bilja prezentirale i velike mogućnosti koje ovaj sektor nudi u ostvarivanju prihoda u domenu ruralne ekonomije i provedba javne kampanje .

Projekat finansira Federalno ministarstvo okoliša i turizma

: 658 views