Prva radionica za izradu Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP-a)

Prva radionica posvećena planiranju na lokalnom nivou i izradi LEAP dokumenata održana je u Općinama Pale-Prača i Kreševo. Radionica je organizirana u okviru projekta  “Lokalni ekološki akcioni plan kao instrument održivog razvoja općina“  finansiranog od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, a koji se implementira od strane Regionalnog centra za okoliš za Srednju i Istočnu Evropu,  Ureda za Bosnu i Hercegovinu

Maj 26, 2014

Prva radionica posvećena planiranju na lokalnom nivou i izradi LEAP dokumenata održana je u Općinama Pale-Prača i Kreševo.

Radionica je organizirana u okviru projekta  “Lokalni ekološki akcioni plan kao instrument održivog razvoja općina“  finansiranog od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, a koji se implementira od strane Regionalnog centra za okoliš za Srednju i Istočnu Evropu,  Ureda za Bosnu i Hercegovinu

Radionica je organizirana s ciljem predstavljanja metodologije izrade Lokalnog ekološkog akcionog plana, odnosno razmatranja pojedinih faza / koraka u procesu izrade LEAP-a.

: 605 views