THEMIS: U Baru održan Regionalni Trening za inspektore i druge državne službenike iz oblasti zaštite prirode i okoliša na temu “Prekogranični transport otpada i inspekcija lučkih aktivnosti“

Regionalni centar za zaštitu okoliša za Centralnu i Istočnu Evropu kao Sekretarijat THEMIS mreže u saradnji sa sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma  i Agencijom za zaštitu okoliša/životne sredine Vlade Crne Gore organizairao je drugi po redu sub-regionalni trening koji je održan u Baru (Crna Gora) od 12-13.04.2016. godine.

April 14, 2016

Regionalni centar za zaštitu okoliša za Centralnu i Istočnu Evropu kao Sekretarijat THEMIS mreže u saradnji sa sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma  i Agencijom za zaštitu okoliša/životne sredine Vlade Crne Gore organizairao je drugi po redu sub-regionalni trening koji je održan u Baru (Crna Gora) od 12-13.04.2016. godine.

Trening je okupio predstavnike relevantnih državnih institucija, inspekcija i organa nadležnih za izdavanje dozvola u oblasti zaštite okoliša/životne sredine i upravljanja otpadom iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Moldavije i Crne Gore.

Trening su otvorili: gđa. Daliborka Pejović, državna sekretarka u Ministartsvu održivog razvoja i turizma Vlade Crne Gore, gdin. Dragan Asanović, generalni direktor Direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj u Ministartsvu održivog razvoja i turizma Vlade Crne Gore, gdin. Ervin Spahić, direktor Agencije za zaštitu okoliša/životne sredine Vlade Crne Gore i gđa. Srna Sudar, direktorica Kancelarije RECa u Crnoj Gori.

Cilja treninga bio je da se obrati pažnja i raspravlja o izazovima prekograničnog kretanja otpada, sa posebnim osvrtom na morske puteve, kao i rad inspekcijskih službi u luci (Luka Bar, Crna Gora), istovremeno koristeći iskustva Međunarodne mreže za usklađenost i sprovođenje zakonodavstva u oblasti životne sredine (INECE) čiji uvaženi eksperti su bili predavači na treningu.

Tokom obuke, učesnici su imali prilike da čuju od stručnjaka iz država članica EU o tome kako se sprovode inspekcije u luci, u skladu sa Bazelskom Konvencijom o kontroli preko-graničnog kretanja opasnog otpada i njegovog odlaganja, Uredbe EU br 660/2014 o prevozu otpada, i drugog zakonodavstva iz date oblasti.

Učesnici su posjetili Centar za reciklažu koji je smješten u luci Bar, a dio je kompanije Hemosan čije osnovne djelatnosti su: zaštita mora kao i prirode općenito od incidenata, sanacija mora, rijeka i jezera nakon incidenta, prihvat i prerada zauljanih i otpadnih voda sa brodova, prihvat, skladištenje i izvoz opasnog otpada, prihvat i zbrinjavanje elektronsko-električnog otpada, čišćenje i zbrinjavanje otpada iz tankova nafte i naftinih derivata. Neki od značajnijih projekata za Crnu Goru, pored izvoza opasnog otpada i reciklaže elektronskog i električnog otpada, a koje je realizovala ova kompanija, su čišćenje rijeke Morače od bitumena iz prevrnute cisterne kao i čišćenje rijeke Morače od izlivenog mazuta iz kamiona.

Pored činjenice da je fokus sub-regionalnog treninga bio na tri zemalje članice Themis mreže (Crna Gora, Albanija i Bosna i Hercegovina), Moldavija je takođe pozvana da učestvuje kao posmatrač u cilju podsticanja prenosa znanja iz Jugoistočne Evrope, a čime bi se podržali njihovi napori u procesu približavanja EU.

Pored ovoga, razmijenjena su iskustva među učesnicima te je donešen zaključak da je međusobna saradnja institucija unutar države kao i na međunarodnom nivou veoma značajna.

: 622 views