THEMIS:Na Jahorini održan Regionalni Trening za inspektore i druge državne službenike iz oblasti šumarstva na temu “ Zaštita šuma i borba protiv kaznenih djela u oblasti šumarstva“

Regionalni centar za zaštitu okoliša za Centralnu i Istočnu Evropu kao Sekretarijat THEMIS mreže organizairao je treći po redu Regionalni trening koji je održan na Jahorini od 2 do 03 Juna 2016. godine. Trening je okupio predstavnike relevantnih državnih institucija, inspekcija i organa nadležnih šumarstvo iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Moldavije, Kosova i Crne Gore. Trening je organiziran u suradnji sa: Federalnom upravom za inspekcijske poslove Republičkom upravom za inspekcij

Juni 04, 2016

Regionalni centar za zaštitu okoliša za Centralnu i Istočnu Evropu kao Sekretarijat THEMIS mreže organizairao je treći po redu Regionalni trening koji je održan na Jahorini od 2 do 03 Juna 2016. godine. Trening je okupio predstavnike relevantnih državnih institucija, inspekcija i organa nadležnih šumarstvo iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Moldavije, Kosova i Crne Gore. Trening je organiziran u suradnji sa:

  • Federalnom upravom za inspekcijske poslove
  • Republičkom upravom za inspekcijske poslove Republike Srpske
  • Javnom ustanovom “Zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo"

 

Trening su otvorili:

  • gđa. Lejla Šuman, direktorica REC Ureda u Bosni i Hercegovini
  • gdin. Senad Oprašić, ispred Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

 

Cilj treninga bio je da se obrati pažnja i raspravlja o izazovima sa kojima su susreću zemlje učesnice treninga a kada su u pitanju : bespravna sječa šuma, izvoz u zemlje EU i kretanja bespravno posječenog drveta, certifikacija šuma, šumski požari i impelemntacija zakonskih propisa u oblasti šumarstva.

Tokom obuke, učesnici su imali prilike da čuju od stručnjaka iz država članica EU o tome kako se u pjedinim zemljama članicama EU sprovodi inspekcijski nadzor, prati uvoz  i izvoz na osnovu FLEGT Akcijskog plana te kako su transponirane EU Direktive. Pored EU praksi, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa praksama u Sjedinjenim Američkim Državama.

Učesnici su posjetili preduzeće “Šume Republike Srpske” kao i Zaštićeni pejzaž Trebević gdje su u suradnji sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove i Republičkom upravom za inspekcijske poslove Republike Srpske održane demonstracijske vježbe inspekcijskog nadzora šuma.

Pored činjenice da je fokus sub-regionalnog treninga bio na tri zemalje članice Themis mreže (Crna Gora, Srbija i Bosna i Hercegovina), Moldavija je takođe pozvana da učestvuje kao posmatrač u cilju podsticanja prenosa znanja iz Jugoistočne Evrope, a čime bi se podržali njihovi napori u procesu približavanja EU.

Pored ovoga, razmijenjena su iskustva među učesnicima te je donesen zaključak da je međusobna saradnja institucija u sektoru šumarstva unutar države kao i na međunarodnom nivou veoma značajna.

: 603 views