Održana regionalna konferencija u okviru CRESSIDA projekta (Ohrid /Makedonija)

Poplave, zemljotresi, požari i dugi periodi suše dogodili su se u različitim zemljama Zapadnog Balkana u 2016. godini, uključujući Albaniju, Makedoniju i Srbiju. Sve zemlje Zapadnog Balkana se na ovaj ili onaj način suočavaju sa izazovom kako se nositi s takvim ekstremnim i iznenadnim događajima. U većini slučajeva, veliki broj žrtava i ekonomska šteta otkrila je da su zajednice u regionu nespremne da se nose sa tim krizama. Poplave u avgustu u, i okolini Skoplja su rezultirale smrću 22 osobe (s

Oktobar 15, 2016

Poplave, zemljotresi, požari i dugi periodi suše dogodili su se u različitim zemljama Zapadnog Balkana u 2016. godini, uključujući Albaniju, Makedoniju i Srbiju. Sve zemlje Zapadnog Balkana se na ovaj ili onaj način suočavaju sa izazovom kako se nositi s takvim ekstremnim i iznenadnim događajima. U većini slučajeva, veliki broj žrtava i ekonomska šteta otkrila je da su zajednice u regionu nespremne da se nose sa tim krizama. Poplave u avgustu u, i okolini Skoplja su rezultirale smrću 22 osobe (sve žrtve bile su iz lokalnih zajednica ), a poplave rijeke Vjosa u južnoj Albaniji u februrau 2015. godine izazvale su štete koje se procjenjuju na 20 miliona EURa. Međutim pored navedenih brojki, domovi i zajednice trpe niz drugih negativnih posljedica.

Osim veličine štete, vlasti su bile spore u reagovanju na potrebe domaćinstava, a uspostavljanje osnovnih usluga kao što su voda, struja i pristup zdravstvenoj zaštiti bio je znatno otežan zbog loše koordinacije i ograničenih raspoloživih resursa. Haotične situacije, u kojima se više pažnje posvećuje urbanim područjima, donosi dodatni stres, ne samo za ljude, nego i za javnu infrastrukturu kao što su škole, a i za fizičku životnu sredinu. Poplavljena područja sa plutajućim plastičnim otpadom ili otpadnim vodama su bile su uobičajene slike dugo nakon što su se događaji zbili.

Spremnost i izgradnja otpornosti lokalnih zajednica bio je glavni cilj regionalne konferencije održane u Ohridu, u Makedoniji, 11-14.10.2016. Događaj je održan u okviru projekta CRESSIDA "Izgradnja otpornosti lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima ". REC sprovodi projekat uz podršku Američke agencije za zaštitu okoliša (US EPA).

Predstavnici 18 lokalnih zajednica/opština u dva glavna riječna sliva na Zapadnom Balkanu (Drina i Drin) sastali su se na konferenciji i raspravljali i razmijenjivali iskustva među sobom i sa US EPA ekspertima, o tome kako odgovoriti na izazove i postići spremnost za događaje kao što su poplave, zemljotresi i požari. Pored toga, na konferenciji se diskutovalo i o pitanjima koja se odnose na otpad i otpadne vode.

"U većini slučajeva, rješenja se mogu pronaći unutar same lokalne zajednice, a neke inicijative mogu se riješiti i sa ograničenim resursima", rekla je Gordana Kozhuharova, regionalna direktorica REC-a za Jugoistočnu Evropu. "Razmjena iskustava između zajednica pomoći će da se unaprijede mjere za povećanje spremnosti na lokalnom nivou. Mreža CRESSIDA loklalnih zajednica je dobar model za kanalisanje svjesnosti/mudrosti i njegovanje regionalne suradnje."

Samo u 2016. godini, uz podršku CRESSIDA programa realizuje se 14 pilot aktivnosti u regionu. Glavni fokus je na mobilizaciji lokalne zajednice za rješavanje izazova u upravljanju riječnim slivovima, kao što su upravljanje otpadom, biodiverzitet, smanjenje rizika, organizovanje akcija čišćenja, podrška infrastrukturi, te obrazovanje i osposobljavanje mladih i predstavnika vlasti. U julu je organizovan „BioBlitz dan u Mojkovcu“, u Crnoj Gori, koji je privukao više od 60 studenata i stručnjaka za biodiverzitet, radi upoznavanja bogate vrijednosti sliva Drine i Nacionalnog parka.

U oktobru, gradovi Đakovica, Istok, Kukes i Peshkopia su mobilizirali oko 200 volontera kako bi se očistile pritoke rijeke Drin - rad koji se nastavlja kroz korištenje applikacije Marine Debris Track koja je dostupna na lokalnom jeziku. "Početne dileme i teškoće skoro su prevaziđene kada imamo toliko energičnih studenata/učenika koji se razumiju i prate ovu inicijativu", rekla je Eltjana Shkreli iz NVO GO2, implementacioni partner za pilot aktivnosti u tim zajednicama.

Od jula ove godine, 150 kontejnera za otpad postavljeno je na obalama rijeke Drine u opštinama Goražde, Novo Goražde i Foča u Federaciji BiH, u Bosni i Hercegovini. Studenti/učenici iz tih multietničkih zajednica su imali nezaboravne posjete školama jedni kod drugih kako bi učestvovali u zajedničkim akcijama čišćenja. Opštine Ljubovija i Mali Zvornik, u Srbiji su dobile tehničku podršku od US EPA u julu 2016. o metodologijama kako da se pomogne u pravilnom upravljanju riječnim tokom - ne samo za poboljšanje kvaliteta vode, već kako bi se spriječilo plavljenje uspostavljanjem tampon šumarske zone uz riječne obale.

Novi alati, kao što su „Index otpornosti i zelena infrastrukturna rješenja“, predstavljeni su i o njima se raspravljalo tokom regionalne konferencije u Ohridu. Takvi alati jačaju viziju novih mogućnosti za budući rad i suradnju.

"Vidim Ohrid kao idealno mjesto gdje te nove ideje za zelenu infrastrukturu postaju stvarnost", rekao je Georgie Trpeski, CRESSIDA fokalna tačka za opštinu Ohrid. "Ove nove ideje ne samo da će pomoći u rješavanju izazova, već će grad napraviti više ekološkim i vidljivijim za lokalne građane i turiste."

Informaciju na engleskom jeziku o regionalnoj konferenciji u Ohridu, možete pročitati ovdje.

: 686 views