Usvojeni LEAP dokumenti i počela implemenacija prioritetnih akcija definisanih LEAP-om u Općinama Pale FBiH i Kreševo

Nakon usvajanja LEAP dokumenta, svaka općina je izradila Akcioni plan implementacije za LEAP. Plan implementacije identificira određene zadatke koje je potrebno poduzeti za provođenje svake aktivnosti, određuje vremenski okvir za izvršenje svakog zadatka i određuje troškove za svaki zadatak. Shodno ranije utvrđenim prioritetima, REC BiH i jedinice lokalne samouprave provode finansiranje odabranih akcija, u skladu sa predviđenim planom implementacije, sprovedenom tenderskom procedurom i raspolož

Februar 15, 2015

Nakon usvajanja LEAP dokumenta, svaka općina je izradila Akcioni plan implementacije za LEAP. Plan implementacije identificira određene zadatke koje je potrebno poduzeti za provođenje svake aktivnosti, određuje vremenski okvir za izvršenje svakog zadatka i određuje troškove za svaki zadatak.

Shodno ranije utvrđenim prioritetima, REC BiH i jedinice lokalne samouprave provode finansiranje odabranih akcija, u skladu sa predviđenim planom implementacije, sprovedenom tenderskom procedurom i raspoloživim sredstvima. U obje općine prioritene akcije odnose se na upravljanje otpadom (postavljanje niša i nabavku kontejnera).

: 588 views