Nacionalna konsultativna Radionica za srednjoročnu procjenu CEPF ulaganja za biodiverzitet - Faza II

REC Ured za BiH (u ime CEPF-a) organizirao Nacionalnu konsultativnu radionicu

Maj 26, 2017

Regionalni centar za okoliš za Centralnu i Istočnu Evropu ; Ured za BiH (u ime CEPF-a) organizirao je  Nacionalnu konsultativnu radionicu sa  nadležnim ministartsvima, stručnim institucijama, dobitnicima grantova finansiranim od strane CEPFa u prvoj fazi i drugim interesnim stranama.

Radionica je održana 25.05.2017. godine u Hotelu “MOSTAR” u Mostaru.

Osnovni cilj radionice bio je da se sa svim učesnicima prodiskutuje i izvrši procjena CEPF ulaganja unutar zemalja koje su to finansijsku podršku dobile, te da se prodiskutuju izazovi kao i pravci CEPF ulaganja u budućnosti.

Osnovni ciljevi radionice bili su:

  • Predstaviti učesnicima projekte implementirane u FAZI I, podijeliti naučene lekcije i razmijeniti iskustava između CEPF dobitnika fainansijske podrške u prvoj fazi i ostalih interesnih strana;
  • Prezentirati nacionalne prioritete i ciljeve očuvanja biodiverziteta i ekosistema i uporediti njihovu usklađenost sa Nacionalnom strategijom za biodiverzitet;
  • Diskusija o načinu uključenja I većem angažmanu NVOa u očivanju biodiverziteta;
  • Upoznati učesnike sa novom CEPF Strategijom i planom ulaganja za FAZU II u cilju generiranja ideja i podsticanja partnerstava

Pored navedenog radionica je imala za cilj da svi dobitnici grantova predstave rezultate svojih projekata te pružila priliku za razmjenu iskustava i umrežavanje organizacija i institucija na regionalnom nivou.

: 1,124 views