SEEDLING – Održana konsultativna Radionica tima eksperata u Tivtu

SEEDLING – Održana konsultativna Radionica tima eksperata u Tivtu

Maj 22, 2017

U okviru projekta SEEDLING „U susret novom milenijumu: Predstavljanje UN ciljeva za održivi razvoj u školama u Jugoistočnoj Evropi“, u Tivtu je od 10. do 15. maja, održana konsultativna Radionica tima eksperata angažovanih na projektu iz regiona Zapadnog Balkana  (Bosna i Hercegovina, bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora i Srbija).

U okviru iste, tim angažovanih eksperata radio je na izradi obrazovnih aktivnosti specifičnih za svaki od pojedinačnih ciljeva održivog razvoja u okviru rada na drugoj komponenti projekta. Ova aktivnost povezana je sa izradom on-line alata alata „Obrazovanje za održivi razvoj“ za srednje škole, koji će biti razvijen za svaku od zemalja učesnica u projektu.

: 1,122 views