REC predstavio novu publikaciju na Konferenciji EU u Oksfordu

Septembar 21, 2017

U okviru Konferencije Evropske Unije za sprovođenje zakona u oblasti zaštite okoliša koja se održava 20 - 21. septembra 2017. godine u Oksfordu, Velika Britanija, REC je predstavio publikaciju i zvanično objavio “Themis Network Action Toolkit”. Ova publikacija na 374-stranice predstavlja zbirku aktivnosti sprovedenih tokom implementacije “Themis” projekta u okviru programa razvoja kapaciteta. Publikacija je predstavljena tokom Oksfordske konferencije u okviru koje je i Themis mreža održala svoj završni događaj.

Sadržaj publikacije se zasniva na materijalima koji su korišteni tokom tri regionalna programa za obuku u okviru “Themis” projekta a koju je REC organizovao u zemljama korisnicama projekta. Publikacija obuhvata sam opis obuke, organizaciono planiranje i upravljanje, upravljanje usaglašavanjem sa zakonskom regulativom i izvršenjem, očuvanje prirode i izazovi primjene zakonodavstva EU o zaštiti prirode, kao i multidisciplinarna opšta pitanja u pravnom okviru EU o okolišu. Autori publikacije su gospođa.Tsvetelina Filipova, gospodin. Grant Pink i gospodin. Rob de Rijck, prikazani istim redoslijedom s lijeva na desno na slici uz tekst uz gospođu. Cécile Monnier.

THEMIS mreža je regionalna inicijativa koja podstiče saradnju između jedinica za sprovođenje zakona u sektoru zaštite okoliša Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova* (definisan u okvru UNSCR 1244/1999), Makedonije, Crne Gore i Srbije, uključujući i dijelove pravosudnog sistema.

Themis projekat se implementira u okviru REC ekspertske oblasti koja se bavi zakonodavstvom u oblasti životne okoliša, upravljanjem i finansiranjem od decembra mjeseca 2011. godine (II faza od 12. oktobra 2014. godine) do 30. septembra 2017. godine. Projekat se implementira uz finansijsku podršku Austrijske agencije za razvoj i saradnju (ADA). Regionalni centar za zaštitu okoliša za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) takođe vrši i funkciju Sekretarijata THEMIS mreže.

Više o projektu pročitajte na Themis zvaničnom sajtu.

"Themis Network Action Toolkit" je dostupan na sledećem linku na engleskom jeziku.

: 1,061 views