SEEDLING Program za dodjelu malih grantova – Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga

REC i Austrijska razvojna agencija oglašavaju Program za dodjelu malih grantova za Jugoistočnu Evropu

Oktobar 11, 2017

Povezani dokumenti

Sprovođenje ciljeva održivog razvoja je dinamičan proces prilagođavanja, učenja i djelovanja. Članice međunarodne zajednice su postigle saglasnost na svim nivoima – globalnom, regionalnom i nacionalnom – da se dugotrajan mir i blagostanje mogu osigurati samo kroz transformaciju u održivi razvoj, što će dovesti do održivih privreda i održivih zajednica. Da bi se značajne promjene koje su potrebne za takvu transformaciju postigle potrebno je da se primjeni proaktivan pristup obrazovanju za održivi razvoj uz snažan naglasak na stvaranju strateškog partnerstva.

Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora i Srbija se suočavaju sa sličnim izazovima u procesu reforme svojih obrazovnih sistema. Koncept održivog razvoja je prepoznat, ali ima veoma malo ili nimalo alata koji će omogućiti da se obrazovni sistem pozabavi održivim razvojem.

SEEDLING projekat ima za cilj da osnaži obrazovanje, izgradnju kapaciteta i podigne svijest o novim ciljevima održivog razvoja u zemljama jugoistočne Evrope kroz integraciju ovih ciljeva u obrazovne programe (srednjoškolsko obrazovanje), kao i kroz regionalnu suradnju i umrežavanje donosioca odluka, edukatora i nastavnika. 

Regionalni centar za okoliš za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) zajedno sa Austrijskom razvojnom agencijom (ADA) oglašava Program malih grantova u 6 zemalja jugoistočne Evrope: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Ukupan iznos sredstava je 200.000 EUR za cio region, a najveći iznos grant sredstava po projektu je 7.000 EUR. Broj grantova koji će biti dodijeljeni u svakoj od zemalja zavisi od kvaliteta prijedloga projekta i od broja srednjih škola i stručnih škola (stručno obrazovanje) u ovim zemljama kako bi se postigla ravnopravna podjela sredstava među korisnicima.

Program malih grantova se oglašava za organizacije civilnog društva koje su aktivne u oblasti obrazovanja i održivog razvoja. Partnerstvo sa jednom ili više srednjih i/ili stručnih škola je obavezno jer aktivnosti treba da budu usmjerene na realizaciju UN ciljeva održivog razvoja u učionici.

Kompletan tekst Poziva za dostavljanje projektnih prijedloga sa odgovarajućim aneksima dostupan je ovdje na engleskom i lokalnim jezicima.

: 4,532 views