Radionica "Uloga i doprinos turističkih djelatnika i gospodarstvenika na valorizaciji i promociji eko turističke destinacije rijeke Trebižat“

Trodnevna radionica ''Uloga i doprinos turističkih djelatnika i gospodarstvenika na valorizaciji i promociji eko turističke destinacije rijeke Trebižat“ će se održati u Motelu MOST - općina Ljubuški od 27.12.2013 – 29.12.2013.g. sa početkom u 9:30 sati. Radionicu organizira Regionalni centar za zaštitu okoliša - Ured za BiH u sklopu projekta „Promocija rijeke Trebižat kao ekoturističke destinacije” koji je dobio podršku od strane “Critical Ecosystem  Partnership Fund”.

Decembar 20, 2013

Trodnevna radionica ''Uloga i doprinos turističkih djelatnika i gospodarstvenika na valorizaciji i promociji eko turističke destinacije rijeke Trebižat“ će se održati u Motelu MOST - općina Ljubuški od 27.12.2013 – 29.12.2013.g. sa početkom u 9:30 sati.

Radionicu organizira Regionalni centar za zaštitu okoliša - Ured za BiH u sklopu projekta „Promocija rijeke Trebižat kao ekoturističke destinacije” koji je dobio podršku od strane “Critical Ecosystem  Partnership Fund”.

Projekt u svojoj suštini ima zaštitu kritičnih ekosistema u Mediteranskom bazenu s akcentom na “Hot spot” vruće tačke bioraznolikosti. Rijeka Trebižat s pripadajućim prostorom delte Neretve i Hutovim blatom zadovoljilo je sve kriterije i našlo se u obuhvatu “Hot spot” područja na razini Mediterana.

Uvažavajući sve protekle pozitivne projektne inicijative i prijedloge koji su se odnosili na valorizaciju prirodnih i kulturnih vrijednosti područja uz rijeku Trebižat, područje još nije doživjelo svoju punu afirmaciju kao prepoznatljiva eko turistička destinacija.

Regionalni centar za zaštitu okoliša - Ured za BiH pokrenuo je projekt „Promocija rijeke Trebižat kao eko turističke destinacije” koji ima za cilj: razviti prepoznatljiv ekoturistički model zaštite i korištenja prirodnih resursa na području rijeke Trebižat kojim se osigurava pozicioniranje područja na BiH turističkom tržištu, te stvoriti jasnu sliku kod javnosti i uposlenih u gospodarstvu o održivom i prihvatljivom ekoturističkom modelu.

U ostvarenju ovog cilja značajnu ulogu i poziciju imaju turistički radnici, gospodarstvenici i lokalne vlasti općina Grude, Ljubuški i Čapljina.

Radionica se organizira s ciljem dobivanja spoznaja o radu, značaju, ulozi i mogućnostima svakog od učesnika što će biti polazište za određivanje prioritetnih ciljeva i mjera za bolje vrednovanje i turističko pozicioniranje eko turističke destinacije rijeke Trebižat na domaćem i ino turističkom tržištu.

: 663 views