Uspješno promoviran projekat “ELAN-Mreža organizacija civilnog društva za lobiranje i zagovaranje u oblasti zaštite okoliša”

Uspješno promoviran projekat “ELAN-Mreža organizacija civilnog društva za lobiranje i zagovaranje u oblasti zaštite okoliša”

Februar 23, 2018

Marie Bergström, Zamjenica šefa misije i Šef za suradnju Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini 

Lejla Šuman, Šef misije/Direktorica REC Ureda u Bosni i Hercegovini.


U Sarajevu je 22. februara 2018. godine u Hotelu HILLS upriličen “PROMOTIVNI DOGAĐAJ” projekta “ELAN-Mreža organizacija civilnog društva za lobiranje i zagovaranje u oblasti zaštite okoliša”, koji je okupio brojne predstavnike organizacija civilnog društva, predstavnike domaćih i međunarodnih organizacija, predstavnike ambasada te ministarstava u Bosni i Hercegovini. 

Projekat ELAN finansijski je podržan od strane Švedske agencije za razvoj i suradnju-Sida, a biti će implementiran od strane Regionalnog centra za okoliš za Centralnu i Istočnu Evropu, Ured za Bosnu i Hercegovinu (REC BiH).

Osnovni cilj projekta „ELAN-Mreža organizacija civilnog društva za lobiranje i zagovaranje u oblasti zaštite okoliša“ jeste pružiti podršku organizacijama civilnog društva (OCD) da učinkovito učestvuju u kreiranju politika i procesu donošenja odluka u oblasti zaštite okoliša i na taj način doprinesu ključnim reformama prema daljoj implementaciji EU Acquis o okolišu u Bosni i Herecegovini. Vrijednost projekta je 1.4 miliona EUR i trajati će 36 mjeseci, odnosno do decembra 2020 godine. Projekat ima šest komponenti koje se međusobno prepliću, a 65% budžeta će biti usmjereno kroz shemu grantova na jačanje organizacionih kapaciteta OCD-a i implementiranje njihovih aktivnosti kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou. Kroz projekat će se pružiti podrška medijima kako bi objektivnije i transparentnije izvještavali javnost o problemima i rješenjima u oblasti okoliša.

Promotivni događaj otvorila je Šefica misije i direktorica Regionalnog centra za okoliš za Bosnu i Hercegovinu, gospođa Lejla Šuman,  naglašavajući da projekti poput ovog trebaju da doprinesu što jačem i čvršćem uvezivanju javnog i civilnog sektora u BiH jer suradnja predstavlja ključ za rješavanje brojnih problema kao i uvjerenja da je investicija u zaštitu okoliša ustvari investicija za budućnost za sve nas i budućnost svake zemlje.Nedostatak političkog dijaloga sa civilnim društvom generalno pa tako i u oblasti zaštite okoliša i nedovoljno učešće javnosti u procesu odlučivanja, jedan je od uzroka opšteg nezadovoljstva prema organima vlasti. U modernim evropskim društvima, aktivna građanska participacija razvija se kroz razne mehanizme participativne demokratije koja omogućava iznalaženje održivih rješenja kroz zajednički dijalog građana, organa vlasti, eksperta i interesnih grupa“- dodala je gospođa Šuman.

Gospođa Marie Bergström, Zamjenica šefa misije i Šef za suradnju ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini, osvrnula se na ciljeve Švedske strategije za zapadni Balkan 2014-2020 tj. izgradnju jačih demokratskih procesa i sistema odgovornosti i postizanje boljih ishoda i razvoja i iskazala zadovoljstvo što Švedska može podržati ovaj proces u Bosni i Hercegovini.

„Švedska je vrlo ponosna jer surađuje sa Regionalnim centrom za okoliš. Švedskoj vladi okoliš je na prvom mjestu i ovaj projekat koji danas počinje je zaista dobra kombinacija pomoći međunarodnih organizacija u sektoru okoliša“-dodala je gospođa Marie Bergström.

Gospođa Suada Numić, Nacionalni focal point za Aarhusku konvenciju u BiH, u svom obraćanju prisutnima istakla je važnost ažuriranja postojećeg Registra OCD-a: “Prema podacima Ministarstva pravde BiH iz juna mjeseca 2017. godine, u registar udruženja i fondacija te stranih međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija u Bosni i Hercegovini upisane su 2.324 nevladine organizacije. Međutim, postoji samo zbirni registar tj. ne postoje  podaci o broju nevladinih organizacija registriranih pri nadležnim ministarstvima i sudovima u BiH, a to znači ni zasebno onih koji se bave okolišnim pitanjima. U tom kontekstu je značaj Projekta ELAN još veći, jer je Istraživačka grupa pri Regionalnom centru za okoliš/životnu sredinu-Ureda u BiH (REC BiH) objavila na svojoj web stranici poziv ekološkim organizacijama civilnog društva (OCD) da učestvuju u istraživanju koje se provodi radi ažuriranja postojećeg Registra OCD-a i procjene potreba i problema organizacija civilnog društva za zaštitu okoliša u Bosni i Hercegovini.”

U pozitivnom ozračju i nadi da će projekat poboljšati i unaprijediti suradnju, konstruktivan dijalog te polučiti izuzetne rezultate, svima je poželjen uspješan rad i implementacija u narednom periodu.

: 1,843 views