Promovirana Izrada Plana upravljanja otpadom Republike Srpske

April 17, 2018

U Banja Luci je 17. aprila 2018. godine u Hotelu BOSNA prezentirana metodologija izrade Plana upravljanja otpadom u Republici Srpskoj.

Događaj je okupio brojne predstavnike relevantnih institucija, komunalnih preduzeća, te organizacija civilnog društva iz Republike Srpske. 

Izrada Plana upravljanja otpadom za Republiku Srpsku je komponenta 6 projekta ELAN, koji je finansijski podržan od strane Švedske agencije za razvoj i suradnju-Sida, a biti će implementiran od strane Regionalnog centra za okoliš za Centralnu i Istočnu Evropu, Ured za Bosnu i Hercegovinu (REC BiH).

Vlada Republike Srpske usvojila je Nacrt Strategije upravljanaja otpadom (2016.-2025.) Izrada Plana upravljanja otpadom Republike Srpske je ključni dokument koji će se razviti u narednu godinu dana. Sam Plan upravljanja otpadom je dokument koji je obavezujući dio planiranja i odnosi se na upravljanje otpadom. Cilj Plana je identificiranje trenutnog stanja, u sferi prikupljanja, odlaganja i tretmana otpada, podrazumijevajući i stanje infrastrukture, te definiranje, na osnovu budućih potreba, potrebnih pravnih i infrastrukturnih zahtjeva/kapaciteta za dostizanje Strategijom postavljenih ciljeva, a u okviru integralnog sistema upravljanja otpadom. Plan upravljanja otpadom u RS treba da bude usmjeren ka realizaciji i ostvarenju održivog ekonomskog razvoja, jačanju cjelovitog pristupa u rješavanju problema upravljanja otpadom, te promovisanju cjelovitog pristupa integralnog upravljanja otpadom putem dimenzioniranja i određivanja prioriteta na nivou Republike Srpske na održivoj osnovi.

 

Promotivni događaj je otvorila Šefica misije i direktorica Regionalnog centra za okoliš za Bosnu i Hercegovinu, gospođa Lejla Šuman, ističući nadu da će se kroz narednu godinu dana, u suradnji sa svim zainteresiranim stranama u oblasti upravljanja otpadom, dobiti jedan kvalitetan dokument koji je neophodan za ispunjenje ciljeva Strategije za upravljanje otpadom Republike Srpske, kao i za povlačenje finansijskih sredstava koja će biti od koristi svima, kako lokalnim zajednicama tako i komunalnim preduzećima kao i Vladi Republike Srpske.

Ministrica prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske, gospođa Srebrenka Golić je u svom govoru naglasila važnost izrade Plana upravljanja otpadom za RS, ističući da se budžet Republike Srpske neće dodatno opteretiti  pri izradi ovakvog dokumenta.

„Sama Strategija upravljanja otpadom bez Plana upravljanja otpadom bila bi samo spisak lijepih želja jer od Plana upravljanja otpadom (PUO) očekujemo preciznije definisanje smjernica i konkretne korake na realizaciji strateških ciljeva. Očekujemo i da PUO definitivno razradi modele, najbolje lokacije u Republici Srpskoj za zbrinjavanje otpada, s obzirom na relevantne faktore, broj stanovnika, količine, vrste proizvedenog otpada, poštujući načelo upravljanja otpadom kao i načelo izbora najpogodnije lokacije za zbrinjavanje otpada“, dodala je ministrica Golić.

“Naša misija je da podržimo Bosnu i Hercegovinu, kao i ostale zemlje u regionu. Moramo biti iskreni da je veliki izazov i odgovornost priprema ovakvog dokumenta. Odgovornost  i ovlasti su sa ministarstvima, a mi smo se obavezali da nećemo raditi samo sa internacionalnim ekspertima jer je naša misija jačanje postojećih timova eksperata Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine te Brčko Distrikta. Ovo će biti vaš dokument, a naše kolege i naše osoblje će biti vama na raspolaganju kako bismo najbolje odgovorili na vaše potrebe i u skladu s tim, postigli i najbolje rezultate.” - izjavio je gospodin Mihail Dimovski, direktor Regionalnog centra za okoliš za Centralnu i Istočnu Europu.

Nakon uvodnih obraćanja, gospodin Nebojša Pokimica, ključni ekspert u timu za izradu PUO, prezentirao je metodologiju i aktivnosti koje se očekuju u narednom periodu. Predstavljen je i ostatak tima eksperata sa njihovim zaduženjima.

Nakon prezentacije gospodina Pokimica, otvorena je diskusija gdje su učesnici detaljno iznijeli svoja iskustva koja će značajno doprinijeti kvalitetu izrade Plana upravljanja otpadom za Republiku Srpsku.

: 969 views