Uspješno održan trening “Organizaciono jačanje OCD-a” u okviru projekta “ELAN

Uspješno održan trening “Organizaciono jačanje OCD-a” u okviru projekta “ELAN

Maj 29, 2018

U Mostaru je 28. i 29. maja 2018. godine u Hotelu MOSTAR održan prvi u nizu treningau okviru projekta “ELAN-Mreža organizacija civilnog društva za lobiranje i zagovaranje u oblasti zaštite okoliša”, koji je okupio brojne predstavnike organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine.

Cilj navedenog treninga bio je jačanje kapaciteta okolišnih organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini za efikasnije ostvarivanja njihovih misija u oblasti zaštite okoliša. Tokom treninga obrađene su različite teme relevantne za dobro funkcionisanje i razvoj organizacija kao što su: administrativno i finansijsko upravljanje organizacijama, upravljanje ljudskim resursima, komunikacija i odnosi sa javnošću, strategija i načini prikupljanja sredstava.  Ove teme identificirane su od strane OCDa (kroz proces izrade Registra) kao ključne koje bi trebalo obraditi kroz ovaj trening. Na treningu su učešće uzeli predstavnice i predstavnici 30 okolišnih OCD iz cijele BiH.

Projekat ELAN finansijski je podržan od strane Švedske agencije za razvoj i suradnju-Sida, a implementira se od strane Regionalnog centra za okoliš za Centralnu i Istočnu Evropu, Ured za Bosnu i Hercegovinu (REC BiH).

: 1,394 views