Poziv za dodjelu grantova za organizacijsko jačanje i razvoj OCDa

Poziv za dodjelu grantova za organizacijsko jačanje i razvoj OCDa

Juni 21, 2018

Povezani dokumenti

Regionalni centar za okoliš/životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu; Ured za Bosnu i Hercegovinu (REC BiH) objavljuje poziv za podršku organizacijama civilnog društva (OCD) iz oblasti zaštite okoliša u Bosni i Hercegovini za projektne ideje za razvoj i implementaciju organizacijskih razvojnih planova koji imaju za cilj organizacijsko jačanje i razvoj OCDa.

Ovaj grant program finansiran je od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

Projekte mogu aplicirati registrovane OCD u Bosni i Hercegovini, čiji se fokus djelovanja primarno odnosi na aktivnosti u oblasti okoliša/životne sredine.

Maksimalan iznos koji OCD može dobiti po projektu je 10.000 EUR. Ukupan iznos finansijskih sredstava za ovaj krug grantova je 150.000 EUR.

Prijavna procedura sadrži dvije faze: prijavu koncepta projektnog prijedloga zajedno sa administrativnim dokumentima i izradu punog prijedloga projekta.

Prijave koncepta prijedloga projekta sa administrativnom dokumentacijom trebaju biti dostavljene poštom do 13. jula/srpnja 2018. (do 16 sati), u protivnom se neće uzeti u razmatranje.  Prijave koje stignu putem faks-a ili e-mail-a neće se uzeti u razmatranje, kao ni prijave u neodgovarajućim formularima. 

Detaljna procedura apliciranja opisana je u Pozivu i Smjernicama za dodjelu grantova (uključujući i formulare) koje možete pronaći u nastavku.

: 1,866 views