Uspješno organiziran Prvi Master Class Trening u okviru Okolišne Akademije

Novembar 21, 2018

U Mostaru je 19. i 20. novembra 2018. godine u Hotelu MOSTAR održan prvi u nizu treninga sklopu Master okolišne akademije u okviru projekta “ELAN-Mreža organizacija civilnog društva za lobiranje i zagovaranje u oblasti zaštite okoliša”, koji je okupio brojne predstavnike organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine.

Master okolišna akademija ima za cilj jačanje kapaciteta okolišnih OCD u BiH kroz razvijanje vještina, stjecanje znanja, poticanje umrežavanja i promoviranje saradnje među organizacijama. Nove vještine i znanja dodatno će izgraditi kapacitete OCD da utječu na procese donošenja odluka i povećaju učešće javnosti u tim procesima. Master okolišnu akademiju čine četiri modula zajedno sa studijskom posjetom Švedskoj.

U okviru prvog modula Master okolišne akademije obrađene su sljedeće teme:

  • Aarhuska Konvencija (Pristup informacijama, Učešće javnosti i Pristup pravdi)
  • Procjena utjecaja na okoliš (PUO/ EIA-eng.)
  • Strateška procjene utjecaja na okoliša (SPUO/ SEA-eng.)
  • Koordinaciju okolišnih procedura za gore navedene oblasti na nacionalnom nivou
  • Važnost učešća javnosti u procesima donošenja okolišnih odluka
  • Praktične primjere iz BiH i EU.

Ove teme identificirane su od strane OCDa (kroz proces izrade Registra) kao ključne koje bi trebalo obraditi kroz ovaj trening. Na treningu su učešće uzeli predstavnice i predstavnici 30 okolišnih OCD iz cijele BiH.

Projekat ELAN finansijski je podržan od strane Švedske agencije za razvoj i suradnju-Sida, a implementira se od strane Regionalnog centra za okoliš za Centralnu i Istočnu Evropu, Ured za Bosnu i Hercegovinu (REC BiH).

: 797 views