Predstavljen projekt za pružanje podrške županijama u izradi planova upravljanja otpadom

Januar 25, 2019

U Širokom Brijegu je 24. siječnja 2019. godine u Hotelu PARK prezentiran projekat izrade Plana upravljanja otpadom Županije Zapadnohercegovačke.

Pored predstavnika REC-a BiH, sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke, predstavnice Ureda Vlade ŽZH za europske integracije, predstavnici općina u ŽZH te Grada Širokog Brijega kao i predstavnici komunalnih poduzeća, nevladinih organizacija i privatnih tvrtki.

Izrada Plana upravljanja otpadom za Županiju Zapadnohercegovačku dio je projekta “Izrada Županijskih planova upravljanja otpadom”, koji je finansijski podržan od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, a biti će implementiran od strane Regionalnog centra za okoliš za Centralnu i Istočnu Evropu, Ured za Bosnu i Hercegovinu (REC BiH).

Promotivni događaj je otvorila Šefica misije i direktorica Regionalnog centra za okoliš za Bosnu i Hercegovinu, gospođa Lejla Šuman, ističući nadu da će se kroz narednu godinu dana, u suradnji sa svim zainteresiranim stranama u oblasti upravljanja otpadom, dobiti jedan kvalitetan dokument koji je neophodan za poboljšanje stanja u ovoj oblasti i koji će služiti kao osnova za povlačenje finansijskih sredstava EU koja će biti od koristi svima, kako lokalnim zajednicama tako i komunalnim preduzećima i Vladi Županije Zapadnohercegovačke. “Moramo biti iskreni i reći da je veliki izazov i odgovornost priprema ovakvog dokumenta. Odgovornost i ovlasti su na ministarstvima, a mi smo se obavezali da nećemo raditi samo sa internacionalnim ekspertima jer je naš cilj jačanje vaših kapaciteta za buduće planiranje u oblasti upravljanja otpadom. Ovo će biti vaš dokument, a naše kolege i naše osoblje će biti vama na raspolaganju kako bismo najbolje odgovorili na vase potrebe i u skladu s tim, postigli najbolje rezultate.”  Projekti poput ovog trebaju da doprinesu što jačem i čvršćem uvezivanju svih institucija jer suradnja predstavlja ključ za rješavanje brojnih problema kao i uvjerenja da je investicija u zaštitu okoliša ustvari investicija za budućnost za sve nas i budućnost svake zemlje”, istakla je gospođa Šuman.

Gospodin Zdenko Mandić, pomoćnik ministra za zaštitu okoliša, Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke istakao je da će Plan upravljanja otpadom zasigurno dati strateške smjernice za bolje upravljanje okolišem i upravljanje otpadom u Žipaniji, a kroz proces izrade dokumenta ojačati kapacitete za planiranje u oblasti upravljanja otpadom i time omogućiti napredak u dostizanju EU standarda u oblasti zaštite okoliša i doprinijeti napretku u procesu pristupanja EU. Plan upravljanja otpadom je dokument koji je obavezujući dio planiranja i odnosi se na upravljanje otpadom a njegov cilj je identificirati trenutno stanje (u sferi prikupljanja, odlaganja i tretmana otpada, podrazumijevajući i stanje infrastrukture), te definirati, na osnovu budućih potreba, potrebnih pravnih i infrastrukturnih zahtjeva/kapaciteta za dostizanje postavljenih ciljeva, a u okviru integralnog sistema upravljanja otpadom. Plan upravljanja otpadom treba da bude usmjeren ka realizaciji i ostvarenju održivog ekonomskog razvoja, jačanju cjelovitog pristupa u rješavanju problema upravljanja otpadom, te promovisanju cjelovitog pristupa integralnog upravljanja otpadom putem dimenzioniranja i određivanja prioriteta na nivou Županije na održivoj osnovi.

Nakon uvodnih obraćanja, prezentiran je projekat, metodologija i aktivnosti koje se očekuju u narednom period te tim eksperata sa njihovim zaduženjima.

Nakon prezentacije, otvorena je diskusija gdje su učesnici detaljno iznijeli svoja iskustva koja će značajno doprinijeti kvalitetu izrade Plana upravljanja otpadom za Županiju Zapadnohercegovačku.

: 1,306 views