Promotivni sastanak za izradu Plana upravljanja otpadom Hercegovačko-neretvanske županije

Predstavljen projekt za pružanje podrške županijama u izradi planova upravljanja otpadom

Februar 28, 2019

Promotivni sastanak za izradu Plana upravljanja otpadom Hercegovačko-neretvanske županije

U Mostaru je 21.veljače 2019. godine u sali Skupštine Hercegovačko-neretvanske Županije prezentiran projekat izrade Plana upravljanja otpadom Hercegovačko-neretvanske županije .
Pored predstavnika REC-a BiH, sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva trgovine,turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanske županije,predstavnici Ministarstva prostornog uredjenja, predstavnici Zavoda za javno zdravsto HNŽ,Predstavnici Ministarstva rada I socijalne zaštite,kao i predstavnici općina Hercegovačko-neretvanske županije,te grada Mostara kao i predstavnici komunalnih preduzeća,nevladine organizacije te predstavnici privatnih tvrtki.
Izrada Plana upravljanja otpadom za Hercegovačko-neretvansku županiju dio je projekta “Izrada Županijskih planova upravljanja otpadom”, koji je finansijski podržan od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, a biti će implementiran od strane Regionalnog centra za okoliš za Centralnu i Istočnu Evropu, Ured za Bosnu i Hercegovinu (REC BiH).
Promotivni dogadjaj je otvorio gospodin Zejnil Trešnjo pomoćnik Ministra trgovine,turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanske županije.
Saradnja na ovom projektu između Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK i REC BiH započela je potpisivanjem Sporazuma o saradnji, kojim se Ministarstvo obavezalo da će aktivno sudjelovati u izradi Plana upravljanja otpadom HNK, a nakon toga i donošenjem Odluke o pristupanju izrade navedenog plana, istakao je gdin. Trešnjo
Gospodin Trešnjo je također naglasio: “Koliko ozbiljno je Ministarstvo pristupilo izradi samog dokumenta dokaz je to da smo u njegovu izradu uključili predstavnike jedinica lokalne samouprave sa cijelog područja kantona, tj iz svih općina, predstavnike kantonalnih ministarstava koji imaju ili mogu imati dodira sa ovom problematikom, te predstavnike svih javnih komunalnih preduzeća koji egzistiraju na ovom kantonu. Svi oni su angažovani ili kao članovi Radne grupe ili kao članovi Savjetodavnog odbora.
Također tokom izrade konačne verzije ovog dokumenta predviđeno je održavanje Javne rasprave o nacrtu ovog dokumenta, tako da će i oni koji nisu formalno uključeni u izradu ovog dokumenta, a ovdje prije svega mislim na visokoškolske ustanove, nevladine organizacije, građene, pojedince, imati priliku dati primjedbe, sugestije, odnosno izraziti svoje mišljenje i na taj način doprinijeti kvalitetu ovog dokumenta”.
Plan upravljanja otpadom je dokument koji je obavezujući dio planiranja i odnosi se na upravljanje otpadom a njegov cilj je identificirati trenutno stanje (u sferi prikupljanja, odlaganja i tretmana otpada, podrazumijevajući i stanje infrastrukture), te definirati, na osnovu budućih potreba, potrebnih pravnih i infrastrukturnih zahtjeva/kapaciteta za dostizanje postavljenih ciljeva, a u okviru integralnog sistema upravljanja otpadom.
Prisutnima se u ime Regionalnog centra za okoliš za Bosnu I Hercegovinu obratila gospodja Sabina Jukan, projekt menadžerica, ističući nadu da će se kroz narednu godinu dana, u suradnji sa svim zainteresiranim stranama u oblasti upravljanja otpadom, dobiti jedan kvalitetan dokument koji je neophodan za poboljšanje stanja u ovoj oblasti i koji će služiti kao osnova za povlačenje finansijskih sredstava EU koja će biti od koristi svima, kako lokalnim zajednicama tako i komunalnim preduzećima i Vladi Hercegovačko-neretvanske županije.
Projekti poput ovog trebaju da doprinesu što jačem i čvršćem uvezivanju svih institucija jer suradnja predstavlja ključ za rješavanje brojnih problema kao i uvjerenja da je investicija u zaštitu okoliša ustvari investicija za budućnost za sve nas i budućnost svake zemlje.
Nakon uvodnih obraćanja, prezentiran je projekat sa ciljevima, vremenskim okvirom, aktivnostima, metodologijom i ekspertima, koji će biti uključeni u projekat.
Nakon prezentacije, otvorena je diskusija gdje su učesnici detaljno iznijeli svoja iskustva koja će značajno doprinijeti kvalitetu izrade Plana upravljanja otpadom za Hercegovačko-neretvansku županiju.

: 1,533 views