U Banja Luci i Sarajevu održani seminari: “Opštinske službe za vodu – iskustva i budući razvoj”

U okviru projekta“ Prilike i izazovi javnog učešća i saradnje između nevladinih organizacija (NVO) i lokalnih i regionalnih samouprava u Bosni i Hercegovini uz EU zakonodavstvo iz oblasti zaštite životne sredine” koji implementira Regionalni centar za okoliš za Bosnu i Hercegovinu (REC) u saradnji sa Baltičkim ekološkim forumom (BEF - Njemačka kao vodeći partner i BEF - Latvija),održani su seminari 24.- 25.04.2012. u Banja Luci, hotel “ Palas” i 26. – 27. 04. 2012. godine u Sarajevu. hotel “Holl

April 30, 2012

U okviru projekta“ Prilike i izazovi javnog učešća i saradnje između nevladinih organizacija (NVO) i lokalnih i regionalnih samouprava u Bosni i Hercegovini uz EU zakonodavstvo iz oblasti zaštite životne sredine” koji implementira Regionalni centar za okoliš za Bosnu i Hercegovinu (REC) u saradnji sa Baltičkim ekološkim forumom (BEF - Njemačka kao vodeći partner i BEF - Latvija),održani su seminari 24.- 25.04.2012. u Banja Luci, hotel “ Palas” i 26. – 27. 04. 2012. godine u Sarajevu. hotel “Holliwood” na temu “Opštinske službe za vodu – iskustva i budući razvoj”.
Ciljevi ovog seminara bili su:
-  upoznati učesnike sa zakonodavstvom EU iz oblasti upravljanja vodama;
-  prenošenje znanja i iskustava iz Njemačke i Latvije;
-  planiranje usluga sektora upravljanja vodama na lokalnoj razini;
-  implementacija principa povrata troškova u sektoru voda;
-  politika uspostavljanja cijena vode, prihvatanje cijena vode od strane javnosti  i uloga nevladinih
   organizacija (NVO) u pregovorima o cijenama vode;
-  potencijalna finansijska podrška pri ulaganju.

Seminarima je prisustvovalo preko 40 učesnika, predstavnika opština, javnih vodovodnih preduzeća,i nevladinih (NVO) organizacija iz cijele BiH.

Prezentacije na teme iz oblasti upravljanja vodama održali su:

  • Kristina Veidemane, Baltički forum za zaštitu životne sredine, Latvija „Politika upravljanja vodama i zakonodavni okvir u EU”
  • Alma Imamović, Stručni savjetnik za koordinaciju međunarodnih obaveza, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; „Politika i zakonodavstvo u oblasti upravljanja vodama u Bosni i Hercegovini”
  • Marilović Slobodan, Agencija za vode oblasnog sliva rijeke Save „Politika i zakonodavstvo u oblasti upravljanja vodama u Bosni i Hercegovini”
  • Dženita Karkin, Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo “Pregled statusa tretmana otpadnih voda u opštinama”
  • Dalibor Vrhovac, Agencija za vode oblasnog riječnog sliva Save, Područna kancelarija za sliv rijeke Vrbas, Banja Luka
  • Ilze Purina, Direktor, Nacionalni investicioni fond za okoliš, Latvija „ Planiranje usluga sektora upravljanja vodama na lokalnom nivou u Latviji

: 608 views