JAVNA RASPRAVA O NACRTU PLANA UPRAVLJANJA PARKOM PRIRODE „BLIDINJE“

Septembar 21, 2019

Povezani dokumenti

Na temelju članka 156. Zakona o zaštiti prirode FBiH („Službene novine FBiH“ broj 66/13), Javno poduzeće “Park prirode Blidinje“ objavljuje

JAVNU RASPRAVU

O NACRTU PLANA UPRAVLJANJA

PARKOM PRIRODE „BLIDINJE“

Provodi se javna rasprava o nacrtu Plana upravljanja Parkom prirode Blidinje za razdoblje od 2020. – 2029. godine (u daljnjem tekstu: Nacrt Plana upravljanja).

 1. Javna rasprava o Nacrtu Plana upravljanja trajat će 30 dana i to od 20. septembra/rujna 2019. do 20. oktobra/listopada 2019. godine.
 2. Nacrt Plana upravljanja može se preuzeti na službenoj web stranici REC Ureda u Bosni i Hercegovini www.bih.rec.org  
 3. Obavijest o provođenju javne rasprave objavit će se na službenoj web stranici REC Ureda u Bosni i Hercegovini  i na oglasnim pločama Javnog poduzeća „Park prirode Blidinje“.
 4. Javno izlaganje o Nacrtu Plana upravljanja održati će se Blidinju dana 08. Oktobra/Listopada 2019. godine u Restoranu „STAZA“ – BLIDINJE RISOVAC, s početkom u 11,00 sati.
 5. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Nacrt Plana upravljanja mogu se dostaviti na sljedeće načine:
  • upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog izlaganja za vrijeme trajanja javne rasprave s naznačenim kontaktom (ime, prezime, adresa)
  • u pisanom obliku na adresu – Regionalni centar za zaštitu okoliša za Centralnu i Istočnu Evropu, Ured za BiH, Pehlivanuša 1, 71000 Sarajevo s naznakom „Očitovanje na Nacrt Plana upravljanja PP Blidinje“
  • na e-mail adresu REC Ureda u BiH cobihinfo@rec.org i AIsakovic@rec.org

Pozivamo Vas da se uključite u postupak javne rasprave te dostavite svoja očitovanja, primjedbe i prijedloge.

Blidinje, 20. Septembra/rujna 2019. godine

 

: 1,033 views