PROMOCIJA PUBLIKACIJE “Pravilno upravljati vodom i otpadom: sarađivati i jačati svijest i savjest”

U Banja Luci 18.03.2013. (hotel “Talija”) i Sarajevu 19.03.2013. (hotel “Bosnia”) održane su promocije publikacije “Pravilno upravljati vodom i otpadom: sarađivati i jačati svijest i savjest”. Ova publikacija je rezultat projekta finansiranog od strane Evropske unije, “Prilike i izazovi javnog učešća i saradnja između nevladinih organizacija (NVO) i lokalnih i regionalnih samouprava u Bosni i Hercegovini uz EU okolišno zakonodavstvo” u kojem su lokalne OCD obučavane i upoznate sa zahtjevima EU

Mart 20, 2013

U Banja Luci 18.03.2013. (hotel “Talija”) i Sarajevu 19.03.2013. (hotel “Bosnia”) održane su promocije publikacije “Pravilno upravljati vodom i otpadom: sarađivati i jačati svijest i savjest”.
Ova publikacija je rezultat projekta finansiranog od strane Evropske unije, “Prilike i izazovi javnog učešća i saradnja između nevladinih organizacija (NVO) i lokalnih i regionalnih samouprava u Bosni i Hercegovini uz EU okolišno zakonodavstvo” u kojem su lokalne OCD obučavane i upoznate sa zahtjevima EU u oblasti upravljanja vodama i otpadom.

Na seminarima koji su održani u okviru ovog projekta, predstavnici lokalne zajednice i OCD iz oba entiteta Bosne i Hercegovine, imali su priliku razmijeniti iskustva sa stručnjacima iz Njemačke i Latvije.
Autori publikacije su:

Philipp Engewald – BEF Njemačka
IngridaBremere – BEF Latvija
Kristina Veidemane - BEF Latvija
Julia Peleikis - BEF Latvija
Jasna Draganić –REC BiH
Tamara Dragojević – REC BiH

Promociji i publikacije prisustvovalo je preko 40 predstavnika ministarstava, lokalnih vlasti kao i organizacija civilnog društva iz cijele Bosne i Hercegovine.
Publikaciju možete naći na našoj stranici kao i u kancelarijama REC-a BiH.

: 571 views