Vijesti

Počela implementacija druge faze projekta
Oktobar 01, 2014

Počela implementacija druge faze projekta "THEMIS MREŽE"

Nakon što je prva faza projekta završena u Martu 2014 godine, Austrijska agencija za razvoj i saradnju odobrila je finansijska sredstva za realizaciju druge faze projetka koja će biti implmnetirana u periodu Oktobar 2014- Oktobar 2017. godine. U drugoj fazi projekta Mreža će dalje i dalje biti usmjerena na bolju primjenu i provedbu pravne stečevine EU-a kako bi...

Pročitaj više
Prva radionica za izradu Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP-a)
Maj 26, 2014

Prva radionica za izradu Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP-a)

Prva radionica posvećena planiranju na lokalnom nivou i izradi LEAP dokumenata održana je u Općinama Pale-Prača i Kreševo. Radionica je organizirana u okviru projekta  “Lokalni ekološki akcioni plan kao instrument održivog razvoja općina“  finansiranog od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, a koji se implementira od strane Regionalnog centra za...

Pročitaj više
Nacionalni trening “Borba protiv kaznenih djela u oblasti zaštite okoliša
Februar 28, 2014

Nacionalni trening “Borba protiv kaznenih djela u oblasti zaštite okoliša"

Regionalni centar za zaštitu okoliša za Centralnu i Istočnu Evropu kao Sekretarijat THEMIS mreže organizirao je Nacionalni trening na temu "Borba protiv kaznenih djela u oblasti zaštite okoliša” koji je održan Tesliću u periodu od 25 do 27 Februara 2014. godine Glavni cilj ovog nacionalnog treninga bio je da posluži kao forum za jačanje unutarnjeg dijaloga o tome...

Pročitaj više
Radionica
Decembar 20, 2013

Radionica "Uloga i doprinos turističkih djelatnika i gospodarstvenika na valorizaciji i promociji eko turističke destinacije rijeke Trebižat“

Trodnevna radionica ''Uloga i doprinos turističkih djelatnika i gospodarstvenika na valorizaciji i promociji eko turističke destinacije rijeke Trebižat“ će se održati u Motelu MOST - općina Ljubuški od 27.12.2013 – 29.12.2013.g. sa početkom u 9:30 sati. Radionicu organizira Regionalni centar za zaštitu okoliša - Ured za BiH u sklopu projekta „Promocija rijeke...

Pročitaj više
Manifestacija
August 23, 2013

Manifestacija "DANI TREBIŽATA"

Regionalni centar za okoliš u BiH, uz suradnju sa lokalnim udrugama, organizira manifestaciju „Dani Trebižata“ koja će se održati na području rijeke Trebižat 29. – 30. augusta 2013. godine. Manifestacija je dio projektnih aktivnosti koje će biti realizirane u okviru projekta „Promocija Trebižata kao ekoturističke destinacije“ uz financijsku potporu CEPF-a...

Pročitaj više
PROMOCIJA PUBLIKACIJE “Pravilno upravljati vodom i otpadom: sarađivati i jačati svijest i savjest”
Mart 20, 2013

PROMOCIJA PUBLIKACIJE “Pravilno upravljati vodom i otpadom: sarađivati i jačati svijest i savjest”

U Banja Luci 18.03.2013. (hotel “Talija”) i Sarajevu 19.03.2013. (hotel “Bosnia”) održane su promocije publikacije “Pravilno upravljati vodom i otpadom: sarađivati i jačati svijest i savjest”. Ova publikacija je rezultat projekta finansiranog od strane Evropske unije, “Prilike i izazovi javnog učešća i saradnja između nevladinih organizacija (NVO) i...

Pročitaj više
Održani sastanci interesnih strana u okviru SEE BAP II projekta
Februar 20, 2013

Održani sastanci interesnih strana u okviru SEE BAP II projekta

S ciljem upoznavanja i uključivanja u proces predstavnika različitih sektora sa načinom izrade dokumenta, implementacije, monitoringa i evaluacije akcionog plana i LBAP dokumenta, u periodu decembar 2012-februar 2013 godine, održana su po dva sastanka interesnih strana u pomenutim općinama. Učesnici sastanaka interesnih strana bili su predstavnici lokalnih organa vlasti,...

Pročitaj više