Vijesti

Usvojeni LEAP dokumenti i počela implemenacija prioritetnih akcija definisanih LEAP-om  u Općinama Pale FBiH i Kreševo
Februar 15, 2015

Usvojeni LEAP dokumenti i počela implemenacija prioritetnih akcija definisanih LEAP-om u Općinama Pale FBiH i Kreševo

Nakon usvajanja LEAP dokumenta, svaka općina je izradila Akcioni plan implementacije za LEAP. Plan implementacije identificira određene zadatke koje je potrebno poduzeti za provođenje svake aktivnosti, određuje vremenski okvir za izvršenje svakog zadatka i određuje troškove za svaki zadatak. Shodno ranije utvrđenim prioritetima, REC BiH i jedinice lokalne samouprave...

Pročitaj više
Počela implementacija druge faze projekta
Oktobar 01, 2014

Počela implementacija druge faze projekta "THEMIS MREŽE"

Nakon što je prva faza projekta završena u Martu 2014 godine, Austrijska agencija za razvoj i saradnju odobrila je finansijska sredstva za realizaciju druge faze projetka koja će biti implmnetirana u periodu Oktobar 2014- Oktobar 2017. godine. U drugoj fazi projekta Mreža će dalje i dalje biti usmjerena na bolju primjenu i provedbu pravne stečevine EU-a kako bi...

Pročitaj više
Prva radionica za izradu Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP-a)
Maj 26, 2014

Prva radionica za izradu Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP-a)

Prva radionica posvećena planiranju na lokalnom nivou i izradi LEAP dokumenata održana je u Općinama Pale-Prača i Kreševo. Radionica je organizirana u okviru projekta  “Lokalni ekološki akcioni plan kao instrument održivog razvoja općina“  finansiranog od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, a koji se implementira od strane Regionalnog centra za...

Pročitaj više
Nacionalni trening “Borba protiv kaznenih djela u oblasti zaštite okoliša
Februar 28, 2014

Nacionalni trening “Borba protiv kaznenih djela u oblasti zaštite okoliša"

Regionalni centar za zaštitu okoliša za Centralnu i Istočnu Evropu kao Sekretarijat THEMIS mreže organizirao je Nacionalni trening na temu "Borba protiv kaznenih djela u oblasti zaštite okoliša” koji je održan Tesliću u periodu od 25 do 27 Februara 2014. godine Glavni cilj ovog nacionalnog treninga bio je da posluži kao forum za jačanje unutarnjeg dijaloga o tome...

Pročitaj više
Radionica
Decembar 20, 2013

Radionica "Uloga i doprinos turističkih djelatnika i gospodarstvenika na valorizaciji i promociji eko turističke destinacije rijeke Trebižat“

Trodnevna radionica ''Uloga i doprinos turističkih djelatnika i gospodarstvenika na valorizaciji i promociji eko turističke destinacije rijeke Trebižat“ će se održati u Motelu MOST - općina Ljubuški od 27.12.2013 – 29.12.2013.g. sa početkom u 9:30 sati. Radionicu organizira Regionalni centar za zaštitu okoliša - Ured za BiH u sklopu projekta „Promocija rijeke...

Pročitaj više
Manifestacija
August 23, 2013

Manifestacija "DANI TREBIŽATA"

Regionalni centar za okoliš u BiH, uz suradnju sa lokalnim udrugama, organizira manifestaciju „Dani Trebižata“ koja će se održati na području rijeke Trebižat 29. – 30. augusta 2013. godine. Manifestacija je dio projektnih aktivnosti koje će biti realizirane u okviru projekta „Promocija Trebižata kao ekoturističke destinacije“ uz financijsku potporu CEPF-a...

Pročitaj više