Vijesti

PROMOCIJA PUBLIKACIJE “Pravilno upravljati vodom i otpadom: sarađivati i jačati svijest i savjest”
Mart 20, 2013

PROMOCIJA PUBLIKACIJE “Pravilno upravljati vodom i otpadom: sarađivati i jačati svijest i savjest”

U Banja Luci 18.03.2013. (hotel “Talija”) i Sarajevu 19.03.2013. (hotel “Bosnia”) održane su promocije publikacije “Pravilno upravljati vodom i otpadom: sarađivati i jačati svijest i savjest”. Ova publikacija je rezultat projekta finansiranog od strane Evropske unije, “Prilike i izazovi javnog učešća i saradnja između nevladinih organizacija (NVO) i...

Pročitaj više
Održani sastanci interesnih strana u okviru SEE BAP II projekta
Februar 20, 2013

Održani sastanci interesnih strana u okviru SEE BAP II projekta

S ciljem upoznavanja i uključivanja u proces predstavnika različitih sektora sa načinom izrade dokumenta, implementacije, monitoringa i evaluacije akcionog plana i LBAP dokumenta, u periodu decembar 2012-februar 2013 godine, održana su po dva sastanka interesnih strana u pomenutim općinama. Učesnici sastanaka interesnih strana bili su predstavnici lokalnih organa vlasti,...

Pročitaj više
BiH potpisala međunarodni Sporazum o pravnom statusu RECa
Oktobar 09, 2012

BiH potpisala međunarodni Sporazum o pravnom statusu RECa

Gospodin Mirko Šarović, Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, 28. septembra 2012. godine, potpisao je Međunarodni sporazum o pravnom statusu Regionalnog centra za okoliš (REC). Ceremonija potpisivanja održana je u Ministarstvu vanjskih poslova Mađarske. Bosna i Hercegovina je peta država potpisnica ovog Sporazuma 

Pročitaj više
Odobreni projekti u Federaciji BiH u okviru projekta
Juli 20, 2012

Odobreni projekti u Federaciji BiH u okviru projekta "Lokalne inicijative za očuvanje biodiverziteta"

Federalno ministarstvo okoliša i turizma putem Svjetske banke, a uz finansijsku podršku Globalnog fonda za okoliš (GEF) takođe provodi program “Šumska i planinska zaštićena područja”. U okviru komponente „Lokalne inicijative za očuvanje biodiverziteta”, u program su uključena dva zaštićena područja i to: Nacionalni park “Una” i Park prirode...

Pročitaj više
Promotivni sastanci u općinama u okviru SEE BAP II projekta
Juli 12, 2012

Promotivni sastanci u općinama u okviru SEE BAP II projekta

U okviru projekta “Mreža lokalnog akcionog planiranja u oblasti biodiverziteta na Zapadnom Balkanu” koji zajednički implementiraju ECNC - Evropski centar za zaštitu prirode iz Holandije i Regionalni centar za okoliš za Srednju i Istočnu Evropu (REC) uz finansijsku podršku Ministarstva vanjskih poslova Finske, u periodu 09-10 jula 2012. godine održani su promotivni...

Pročitaj više
Odobreni projekti u Republici Srpskoj u okviru projekta
Juli 10, 2012

Odobreni projekti u Republici Srpskoj u okviru projekta "Lokalne inicijative za očuvanje biodiverziteta"

U skladu sa Pozivom za dodjelu grantova za lokalne inicijative za očuvanje biodiverziteta u okviru programa „Šumska i planinska zaštićena područja”, koji provodi Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske uz finansijsku podršku Svjetske banke i Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), izvršena je evaluacija dostavljenih...

Pročitaj više
Održan trening za nevladine organizacije na temu: „Implementacija trećeg stuba Aarhuske konvencije: Pravo na pravnu zaštitu, mogućnosti i prepreke njegovog korištenja u praksi u Bosni i Hercegovini”
Juni 27, 2012

Održan trening za nevladine organizacije na temu: „Implementacija trećeg stuba Aarhuske konvencije: Pravo na pravnu zaštitu, mogućnosti i prepreke njegovog korištenja u praksi u Bosni i Hercegovini”

U okviru Projekta “Pružanje obuke za stručnjake iz oblasti pravosuđa u nacionalnom i međunarodnom okolišnom zakonodavstvu i olakšavanje pristupa javnosti u pravnim pitanjima vezanim za zaštitu okoliša“, kojeg finansira Vlada Finske, a u okviru Inicijative za bezbjednost okoliša (ENVSEC), u Centru za edukaciju sudija i tužilaca FBiH,  26.06.2012. godine, održan...

Pročitaj više
Održan trening u Federaciji BiH u okviru projekta
Maj 25, 2012

Održan trening u Federaciji BiH u okviru projekta "Lokalne inicijative za očuvanje biodiverziteta"

Nakon niza održanih sastanaka i radionica sa predstavnicima zaštićenih područja koja učestvuju u projektu i lokalnih interesnih grupa, te definisanja prijetnji i prioriteta značajnih po biodiverzitet, Treninzi na temu pripreme projektnih prijedloga održani su 15./16. maja 2012. godine u Bihaću (Hotel „Opal Exclusive“) i 23./24. maja 2012. godine na Blidinju (Motel...

Pročitaj više