THEMIS MREŽA 2 "Upravljanje prirodnim resursima i suzbijanje krivičnih dijela u oblasti zaštite okoliša"

Themis Network: Managing Natural Resources and Combating Environmental Crime

Izvor finansiranja

Austria

Naziv klijenta/donatora

Austrian Development Agency GmbH

Ukupan iznos projekta

EUR 1,750,000

Date

Decembar 2011 – Septembar 2017

Zemlje korisnice

Albania | Bosnia and Herzegovina | Kosovo* | Former Yugoslav Republic of Macedonia | Moldova | Montenegro | Serbia

Broj uposlenih

13

Themis mreža je regionalna inicijativa koja podstiče suradnju između jedinica za provedbu zakona u sektoru zaštite okoliša Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, bivše jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore i Srbije, ukljljučujući i dijelove pravosudnog sistema.

Specifični ciljevi mreže usmjereni su na: uspostavljanje platforme za saradnju za upravljanje prirodnim resursima i suzbijanje krivičnih dijela u oblasti zaštite okoliša, podizanje svijesti o održivom upravljanju prirodnim resursima i suzbijanje krivičnih dijela u oblasti zaštite okoliša, a posebno ilegalne sječe šume i jačanje kapaciteta relevantnih učesnika/institucija putem treninga, dijeljenjem smjernica i priručnika, razmjenom informacija i aktivnosti između nacionalnih vlasti/institucija, razvojnih/okolišnih agencija i drugih relevantnih tijela nadležnih za razvoj, primjenu i provedbu zakona.

Projekat se implementira uz finansijsku podršku Austrijske agencije za razvoj i suradnju (ADA).

U drugoj fazi projekta Mreža će dalje i dalje biti usmjerena na bolju primjenu i provedbu pravne stečevine EU-a kako bi značajno unaprijedili međuinstitucionalnu i međuvladinu suradnju u jugoistočnoj Europi u sektoru zaštite okoliša. Zemljama Zapadnog Balkana u drugoj fazi projekta pridružit će se Moldavija u cilju prijenosa znanja i naučenih lekcija iz regije jugoistočne Europe i jačanja procesa zemlje u procesu pridruživanja EU.

U okviru druge faze projekta planirane su i regionalne i nacionalne aktivnosti

Što se tiče REGIONALNIH aktivnosti one će biti fokusirane na slijedeće: 

 • Jačanje već uspostavljene regionalne saradnje između institucija korisnica projekta kroz konkretne zajedničke prekogranične pilot aktivnosti;
 • Jačanje saradnje među institucijama odgovornih za provedbu i poštivanje zakona o zaštiti okoliša i stvoriti unutarnje i neformalne mreže u svakoj državi;
 • Unaprijediti razmjenu iskustava i znanja o otkrivanju, istraživanju i procesuiranju zločina protiv okoliša;
 • Jačanje kapaciteta za veće razumijevanje EU globalnih politika i propisa o šumarstvu i održivom gospodarenju šumama;
 • Nastavak aktivnosti za podizanje svijesti o održivom upravljanju prirodnim resursima i suzbijanje kriminalnih dijela protiv okoliša u regiji Jugoistočne Evrope.

 Što se tiče NACIONALNIH aktivnosti one će biti fokusirane na slijedeće: 

 • Uspostavljenje Interpolove NEST MREŽE (Nacionalna mreža za sprečavanje kriminalnih djela protiv okoliša). Kako bi ova mreža bila uspostavljena bit će neophodno uspostaviti saradnju sa svim releventnim ministrastvima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu , a prije svega  sa: Ministrastvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom šumarstva i Minisatrstvom okoliša .
 • Pružanje podrške relevantnim institucijama za implementaciju CITES konvencije
 • Jačanje kapaciteta za veće razumijevanje EU globalnih politika i propisa o šumarstvu i održivom gospodarenju šumama.
 • Podizanje svijesti
 • Jačanje kapaciteta
 • Suradnja i umrežavanje
 • Dijeljenje informacija
 • Organizacija događaja
 • Priprema smjernica
 • Jačanje institucija
 • Izrada publikacija

Projektne publikacije