Mreža organizacija civilnog društva za lobiranje i zagovaranje u oblasti zaštite okoliša

Environmental Lobbying and Advocacy CSO Network (ELAN)

Izvor finansiranja

Government of Sweden

Naziv klijenta/donatora

Swedish International Development Cooperation Agency (Sida)

Ukupan iznos projekta

EUR 1,457,600

Date

Decembar 2017 – Decembar 2020

Zemlje korisnice

Bosnia and Herzegovina

Broj uposlenih

5

Kao zemlja u tranziciji, Bosna i Hercegovina se suočava sa značajnim brojem socijalnih, ekonomskih i drugih pitanja u poslijeratnom periodu, među kojima se ističe pitanje zaštite okoliša/ životne sredine kao ključno pitanje, čije riješavanje predstavlja veliki izazov.

Analiza trenutnog statusa civilnog sektora u Bosni i Hercegovini pokazala je niz aspekata vezanih za rad organizacija civilnog društva (OCD) kojima je potrebna podrška. Uprkos jačanju kapaciteta OCD u mnogim aspektima posljednjih godina, ostaje hitna potreba za poboljšanjem sposobnosti OCD da utiču na donošenje odluka. Kapaciteti OCD-a da lobiraju za promjenu politika, učestvuju u donošenju odluka i djeluju kao partneri u dijalogu sa vlastima i dalje su slabi. Postoji jasna potreba da se ojačaju organizacije civilnog društva da postanu proaktivniji zagovornici i lobisti za konkretne promjene politike u oblasti okoliša/ životne sredine i da se pozicioniraju kao ključni partneri u dijalogu između vladinog i civilnog sektora.

Osnovni cilj projekta je poboljšati upravljanje okolišem u zemlji pružajući podršku organizacijama civilnog društva (OCD) da učinkovito učestvuju u kreiranju politika i procesu donošenja odluka u oblasti zaštite okoliša, i na taj način doprinesu ključnim reformama prema daljoj implementaciji EU Acquis o okolišu u Bosni i Herecegovini.

Ovaj projekat je zasnovan na pet stubova koji će zajednički doprinijeti postizanju cilja:

(i) izgradnja kapaciteta,

(ii) finansijska podrška/ sub-grantiranje,

(iii) poboljšanje zakonodavstva,

(iv) umrežavanje i aktivno učešće, te

(v) podizanje svijesti.

Implementacija projekta je utemeljena u organizacijama civilnog društva, koje su i partneri i korisnici projekta, - kao "agenti promjena", koji će provesti aktivnosti i pokrenuti promjene politike i svijesti, ali takođe zavisi od aktivnog učešća medija kao katalizatora za podizanje svijesti.

Različiti alati za izgradnju kapaciteta će se koristiti za obučavanje lidera civilnog društva i jačanje saradnje između OCD, kao i saradnje između vlasti i civilnog društva, kako bi se poboljšao uticaj OCD-a u donošenju odluka o pitanjima okoliša/ životne sredine i održivog razvoja.

Aktivnosti koje će se provoditi tokom trogodišnjeg projekta podijeljene su u 6 komponenti:

  • KOMPONENTA 1 – Promotivne aktivnosti
  • KOMPONENTA 2 – Komponenta jačanja kapaciteta okolišnih OCD
  • KOMPONENTA 3 – Grant komponenta (podrške OCD projektima)
  • KOMPONENTA 4 – Komponenta za dijalog i umrežavanje
  • KOMPONENTA 5 – Komponenta za Medije
  • KOMPONENTA 6 – Izrada Plana upravljanja otpadom Republike Srpske
  • Podrška OCD
  • Izgradnja kapaciteta
  • Umrežavanje