GREEN PACK "Zeleni Paket u zemljama Zapadnog Balkana"

Green Pack Junior Former Yugoslav Republic of Macedonia

Izvor finansiranja

Austria

Naziv klijenta/donatora

Austrian Development Agency

Ukupan iznos projekta

EUR 450,000

Date

Septembar 2009 – Septembar 2012

Zemlje korisnice

Former Yugoslav Republic of Macedonia

Broj uposlenih

10

Regionalni centar za okoliš za Srednju i Istočnu Evropu (REC) implementira program “Zeleni Paket u zemljama Zapadnog Balkana”

REC je 2000. godine u saradnji sa firmom Toyota realizovao prvi projekt edukacije o okolišu i edukacije za održivi razvoj. Kasniji projekti su podržani i od strane Ministarstva okoliša Finske, Ministarstva spoljnih poslova Nizozemske, Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) i , EC LIFE Programa za treće zemlje, Ministarstva okoliša i zemljišta Italije i Austrijske razvojne agencije.

Prvi projekt sproveden je u Poljskoj, a zatim u Mađarskoj, Bugarskoj, Češkoj Republici, Slovačkoj i Rusiji, Albaniji, Azerbejdžanu, Turskoj i Republici Makedoniji.

Zeleni paketi o okviru ovog programa  su implementirani u regiji Zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Kosovo, teritorija pod privremenom UN upravom) uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Nizozemske.

REC je promovirao Zeleni paket, aktivnosti i rezultate Evropskom  parlamentu u Briselu.

Inspirisane političkim procesom «Okoliš za Evropu», edukativni materijali Zelenog paketa interpretirali su svoje sofisticirane političke poruke (o primjeni koncepta održivog razvoja u kontekstu demokratizacije Srednje i Istočne Evrope) prilagođavajući ih pojedinačnim grupama predavača, nastavnika i učenika.

Zeleni paket:

 • obuhvata veliki spektar tema o razvoju i okolišu koje su predstavljene u svom okolišnom, ekonomskom i socijalnom kontekstu;
 • predstavlja specifične izazove u njihovom globalnom, kontinentalnom (Evropa ili bilo koji drugi kontinent ili pod-regija), državnom (ili federalnom, kao što je slučaj u Rusiji), i regionalnom smislu (npr. regije Moskva i Sankt Petersburg  ruskog Zelenog paketa) te na ličnom nivou (koja je uloga svakog građanina u pružanju podrške održivom razvoju društva);
 • predstavlja izazove održivosti na savladiv, pristupačan način i u više formata. Učenici prate nastavne planove upotpunjene video snimcima, vježbama igara s ulogama, interaktivnim igrama dilema i proširujući informacije sa CD-ROM-a sa linkovima ka internet stranicama);
 • naglašava stvaranje novih vrijednosti i uspostavljanje novog modela ponašanja u školama, domovima i društvu, a ne čisto nagomilavanje znanja. U ovom su kontekstu učenici prije svega partneri učiteljima po pitanju sprovođenja aktivnosti, u diskusijama, igrama s podjelom uloga, vježbama i u donošenju odluka;
 • ohrabruje učenike da aktivno pristupe izazovima okoliša, te ih potiče na podjelu svoh novostečenog znanja i sposobnosti sa članovima porodica;
 • potiče diskusije sa drugim zainteresiranim stranama u lokalnim zajednicama o načinima postizanja održivog razvoja.

O tome kako se koristiti Zelenim paketom, U Evropi je od 2001. godine obučeno više od 15.000 nastavnika. Oko 1.800.000 učenika učilo je iz ovih interaktivnih multimedijalnih materijala.

Cilj programa Zelenog paketa je da gradi kapacitete, prenosi znanje i uspostavi osnovu za dalji razvoj u oblasti edukacije za održivi razvoj u Srednjoj i Istočnoj Evropi i širom svijeta.

Projekat u svakoj zemlji obuhvata tri osnovne faze:
1) Studiju izvodljivosti;
2) Pripremu Zelenog paketa specifičnog za zemlju za  koju se priprema;
3) Obuku nastavnika i distribuciju Zelenih paketa

STRUKTURA I KOMPONENTE

Zeleni paket je multimedijalni, okolišni i edukativni pribor za obrazovanje. Prvenstveno je namijenjen nastavnicima i učenicima osnovnih škola u Evropi, mada može biti korišten i na drugim nivoima obrazovanja.

STRUKTURA
1. Komponente okoliša: zrak, voda, zemljište i biološka raznolikost - biodiverzitet;
2. Prijetnje okolišu: urbanizacija, buka, otpad i hemikalije;
3. Ljudske aktivnosti i utjecaji: energija, transport, industrija, poljoprivreda, šumarstvo i turizam;
4. Globalni izazovi: klimatske promjene, trošenje ozona, acidifikacija (zakiseljavanje), mora i okeani;
5. Vrijednosti: etika i vrijednosti vezane za ponašanje potrošača, ljudsko zdravlje i okoliš, građanska prava, te odgovornost za budućnost planete Zemlje.

Svaka od glavnih komponenti Zelenog paketa (CD ROM, priručnik za nastavnike, kolekcija filmova i igra dilema)  prati istu strukturu.

Njegovi osnovni elementi su nastavni planovi, a mogu biti kombinovani sa drugim komponentama: video materijalom, CD-ROM-om i dilema igrama. Svaka od tema okoliša propraćena je jednim ili više scenarija nastave, koji su struktuirani tako da sadrže informacije o osnovnom konceptu, relevantnim temama, potrebnim materijalima, vremenu i mjestu, ciljevima i metodologiji. Prije početka aktivnosti, nastavnici mogu pronaći različite informativne liste i sheme na kraju svakog nastavnog plana (za kopiranje i distribuciju).    

Priložena tabela sadrži informacije o temama, scenariju časova i njihovoj prikladnosti za različite školske predmete, te preporučenim video filmovima i animacijama. Piručnik ima karakter vodiča i nije obavezujući.

Namjera je nastavnicima dati ideje i potaknuti organizaciju aktivnosti sličnih onima koje su predložene, pri tom odgovrajući na specifične potrebe i sposobnosti učenika.

22 analize slučajeva (po jedna za svaku tematsku oblast okoliša) organizovane su u vidu igre dilema. Svaka analiza slučaja predstavlja situaciju i broj mogućih odabira za rješavanje problema, te komentare o pozitivnim i negativnim aspektima svakog od mogućih odgovora. Razrađujući svaku od dilema u ovoj igri, nastavnici i učenici mogu voditi detaljne diskusije o posebnim aspektima konflikta između zaštite okoliša i ekonomskog razvoja, te sami sebe obučiti po pitanju razumijevanja i poštivanja različitih mišljenja i stvaranja konsenzusa.

Kolekcija filmova u ukupnom trajanju od 180 minuta (u CD ili DVD formatu) obuhvata oko 30-40 video snimaka, edukativnih filmova i dokumentaraca. Informacije o tome koji film odgovara kojoj od 22 oblasti okoliša mogu se naći u tabeli koja se nalazi na kraju priručnika za nastavnike.

CD-ROM

CD-ROM je posebno osmišljen za nastavnike i predavače koji rade u oblasti zaštite okoliša i održivog razvoja. Sadrži informacije o 22 osnovne teme okoliša struktuirane na sljedeći način: opće informacije o temi u njenom kontekstu, koji su izazovi i kako prevazići probleme, analize slučajeva, te šta svako od nas može učiniti po tom pitanju. Informacije su predstavljene u vidu tekstova, slika, fotografija, mapa, testova, interaktivnih tabela i ilustracija, te video snimaka. CD-ROM također sadrži linkove ka korisnim međunarodnim i domaćim web stranicama. Nastavni planovi, isti kao i u priručniku, su u PDF formatu i mogu biti korišteni za rad u učionicama.

Projekat u svakoj zemlji obuhvata tri osnovne aktivnosti:

 • Studiju izvodljivosti;
 • Pripremu Zelenog paketa specifičnog za zemlju za  koju se priprema;
 • Obuku nastavnika i distribuciju Zelenih paketa
 • Jačanje kapaciteta
 • Podizanje svijesti
 • Podizanje obrazovanja, osposobljavanja i prijenosa znanja
 • Izdavaštvo

Projektne publikacije