LBAP "Lokalno akciono planiranje u oblasti biodiverziteta na Zapadnom Balkanu"

Local Biodiversity Action Planning in the Western Balkans

Izvor finansiranja

Finland

Naziv klijenta/donatora

European Centre for Nature Conservation (ECNC)

Ukupan iznos projekta

EUR 334,460

Date

Juni 2012 – Novembar 2013

Zemlje korisnice

Albania | Bosnia and Herzegovina | Kosovo* | Former Yugoslav Republic of Macedonia | Montenegro | Serbia

Broj uposlenih

11

Lokalni Akcioni Planovi za Biodiverzitet (LBAP) su strateški dokumenti koji okupljaju interese, vrijednosti i perspektive zajednice, postavljaju prioritete i identificiraju zaštitu biološke raznolikosti i poslovne aktivnosti pro-biodiverzitetski orijentiranog bisnisa.

 

Ovaj projekt je ima za cilj pružiti podršku Općinama u izradi Lokalnih Akcionih Planova za Biodiverzitet u cilju  očuvanja i održivog korištenja biološke raznolikosti i usluga ekosistema kako bi se isti integrirali u lokalne održive razvojne politike. Pored toga projekat je ima za cilj promovirati razvoj „zelene ekonomije” uz održivo korištenje lokalnih resursa i koristi lokalnog održivog gospodarskog razvoja koje mogu imati ruralne općine i njihove lokalne zajednice (posebno žene i marginalizirane skupine) na Zapadnom Balkanu.

Lokalni Akcioni Planovi za Biodiverzitet (LBAP) razvijeni su za osam odabranih općina na zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, bivša Jugoslavenska Republika Makedonija, Crna Gora i Srbija), u procesu koji je uključivao učešće zainteresiranih strana, izgradnju kapaciteta, komunikaciju i podizanje svijesti, identificiranje pro-biodiverzitetski orijentiranih poslovnih mogućnosti i razvoj partnerstva.

Aktivnosti projekta obuhvatale su:

  • poboljšanje praksi upravljanja prirodom na nacionalnom nivou i poticanje procesa lokalnog planiranja u nacionalnim strukturama;
  • uključivanje općina korisnika projekta u nacionalne i međunarodne razvojne procese;
  • doprinos dijalogu o pitanjima zaštite prirode među općinama na zapadnom Balkanu; i
  • planiranje ulaganja i osiguravanje financijske održivosti lokalnih zajednica.

Kao rezultat projekta, osam LBAP-a izrađeno je prema metodologiji koju su zajednički razvili REC i Europski centar za očuvanje prirode (ECNC). Planovi su odobreni od strane općinskih vijeća uz aktivno učešće i lokalnih i nacionalnih zainteresiranih strana, te su provedeni kroz podršku općinama kroz osam pilot projekata.

  • Podizanje svijesti
  • Jačanje kapaciteta
  • Investicijska ulaganja
  • Lokalne inicijative
  • Umrežavanje i suradnja