CRESSIDA "Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima rijeka Drine i Drin"

Building Local Community Resilience for the Sustainable Development of Watersheds in South Eastern Europe (CRESSIDA)

Izvor finansiranja

United States

Naziv klijenta/donatora

United States Environmental Protection Agency - US EPA

Ukupan iznos projekta

EUR 440,000

Date

Januar 2014 – Februar 2019

Zemlje korisnice

Albania | Bosnia and Herzegovina | Kosovo* | Former Yugoslav Republic of Macedonia | Montenegro | Serbia

Broj uposlenih

10

Projekt CRESSIDA usmjeren je na jačanje kapaciteta ključnih interesnih strana kako bi se suočili sa izazovima održivosti u slivovima rijeka Drine i Drin, fokusirajući se na poboljšanje fleksibilnosti i prilagodljivih kapaciteta zajednica i poslovnog sektora na temelju znanja stečenih kroz kurs "Akademija za održivi razvoj 2014", organizirane od strane REC Akademije za održivi razvoj.

U projektu učestvuje ukupno 18 općina iz zemalja učesnica u projektu.

Učesnici iz Bosne i Hercegovine:

Općine iz Federacije BiH: Goražde i Foča FBiH
Općine iz Republike Srpske: Novo Goražde

Projekat ima za cilj je osigurati obuku o jačanju otpornosti i održivom razvoju zajednica koje se nalaze u slivovima rijeka Drin (Albanija, Kosovo i Makedonija) i Drina (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija).  relevantnim državnim institucijama i poslovnom sektoru da učinkovitije provode svoje lokalne strategije i planove vezane za održivi razvoj. Podržavanjem lokalnih aktivnosti i izgradnjom kapaciteta, projekt će pomoći poboljšanju sposobnosti lokalnih vlasti u smislu usklađenosti s EU Okvirnom direktivom o vodama (WFD); te će pomoći lokalnom stanovništviu u dostizanju održivosti kroz svoje svakodnevne aktivnosti.

Akademija za održivi razvoj 2014 je dizajnirana za izgradnju kapaciteta za jačanje otpornosti i održivosti na regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou upravljanja u jugoistočnoj Evropi, fokusirajući se na zeleni rast, cirkularnu ekonomiju i prekogranično upravljanje riječnim slivom. Na temelju znanja stečenih tijekom Akademije, lokalne zajednice iz šest zemalja SEE stječu veće razumijevanje o važnosti održivog upravljanja vodama u doprinosu mirnim prekograničnim odnosima i i dugoročnom ekonomskom razvoju.

 

 

Aktivnosti provedene tijekom petogodišnjeg projekta uključuju:

  • procjenu strateških planova i alata za upravljanje vodama na nivou riječnih slivova i lokalnih zajednica;
  • organiziranje regionalnih foruma i radionica za razmjenu iskustava o održivom razvoju i upravljanju vodama na regionalnom i lokalnom nivou;
  • izradu alata održivog razvoja prilagođenih lokalnim potrebama i njihovo odobrenje od strane lokalnih vijeća; i
  • razvoj i provedbu projekata i investicija za rješavanje identificiranih izazova za poboljšanje upravljanja riječnim slivovima prema Okvirnoj Direktivi o vodama.
  • Jačanje kapaciteta
  • Suradnja i umrežavanje
  • Prenos znanja i iskusatava iz drugih zemalja
  • Procjena
  • Organizacija događaja

Projektne publikacije