SEARCH II "Školsko okruženje i respiratorno zdravlje djece"

School Environment and Respiratory Health of Children (SEARCH 2)

Izvor finansiranja

Italy

Naziv klijenta/donatora

Ministry for the Environment, Land and Sea, Italy

Ukupan iznos projekta

EUR 640,752

Date

Novembar 2010 – Novembar 2013

Zemlje korisnice

Albania | Belarus | Bosnia and Herzegovina | Hungary | Italy | Kazakhstan | Serbia | Slovakia | Tajikistan | Ukraine

Broj uposlenih

38

SEARCH inicijativa je istraživački projekat koji se implementira u skladu sa međunarodnim okvirima Akcijskog plana Europske unije za okoliš i zdravlje , Plana Svjetske zdravstvene organizacije za “dječji” okoliš i Akcijskog plana Zdravlje za Europu. SEARCH inicijativa finansijski i tehnički je podržana od strane Ministarstva okoliša, zemljišta i mora Republike Italije i Fonda za razvoj Republike Italije.

Prva faza projekta realizirana je u period 2006-2009. godine i omogućila je sveobuhvatno istraživanje, prikupljanje i obradu podataka vezanih za okoliš i zdravlje u odabranim zemljama. Na temelju zaključaka i preporuka proizašlih iz prve faze SEARCH projekta, inicijativa za nastavak aktivnosti je predstavljena i potvrđena na Petoj ministarskoj konferenciji o okolišu i zdravlju, koja je održan u Parmi, Italija, 2010. godine.

U Bosni i Hercegovini u toku je implementacija druge faze projekta “Školsko okruženje i zdravlje dišnog sistema djece“ tzv. SEARCH II (School Environment and Respiratory Health of Children).

Glavni ciljevi projekta SEARCH 2 bili su:

 • procijeniti odnos između školske sredine i zdravlja djece, proširiti geografski obim projekta SEARCH 1 i uspoređivati ​​podatke dobivene tijekom pretraživanja  u okviru SEARCH 1 i SEARCH 2 projekta;
 • procijeniti korištenje energije u školskim zgradama, građevinske materijale i zdravlje djece (temeljeno na preporukama donesenim na SEARCH ministarskoj konferenciji u Parmi;
 • dati preporuke za poboljšanje kvalitete školskih sredina, školskih zgrada i korištenja energije u školama; i
 • prenijeti znanja za podizanje svijesti za prevenciju bolesti dišnih putova, posebno među djecom, koje su se pokazale uspješnima tijekom projekta SEARCH 1, s posebnim naglaskom na školske zgrade i korištenje energije.

Projekat predstavlja nastavak aktivnosti SEARCH I projekta koji se provodio u periodu od 2006-2010 u šest zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Mađarska, Italija, Srbija i Slovačka. SEARCH II projekat proširen je na četiri nove zemlje: Bjelorusija, Ukrajina, Kazahstan i Tadžikistan.

Projekt SEARCH 2 podijeljen je u dvije glavne komponente:

 • monitoring stanja okoliša, procjena zdravlja i procjena potrošnje energije; i
 • jačanje kapaciteta za okoliš i zdravlje u školama.

Prvi korak u realizaciji projekta bio je odabir škola u kojima bi se radio monitoring stanja okoliša, procjena zdravlja i procjena potrošnje energije. Za realizaciju projekta odabrano je 10 škola po zemlji s oko 100 djece po školi, u dobi od 8 do 11 godina. Škole su odabrane na osnonu karakteristika objekta (nova / stara ili moderna / tradicionalna gradnja); i sa zagađenim / čistim okolišem. Monitoring i procjena provedeni su pomoću mjerenja nivoa izloženosti, upitnika i mjerenja funkcija pluća. Rezultati SEARCH 2  projekta predstavljeni su u online publikaciji 'Učinimo škole zdravijim: Dostizanje okolišnih i zdravstvenih izazova', koja je dostupnia na web stranici projekta na Engleskom jeziku.

 • Procjene i monitoring
 • Podizanje svijesti
 • Jačanje kapaciteta
 • Prikupljanje podataka
 • Priprema smjernica
 • Prijenos znanja