SINPHONIE "Unutrašnje zagađenje zraka u školama i zdravlje: Mreža za promatranje u Europi"

Schools Indoor Pollution and Health: Observatory Network in Europe (SINPHONIE)

Izvor finansiranja

European Commission

Naziv klijenta/donatora

EC DG Health and Consumer Protection

Ukupan iznos projekta

EUR 3,833,050

Date

Oktobar 2010 – Decembar 2012

Zemlje korisnice

Albania | Italy | Austria | Lithuania | Belgium | Malta | Bosnia and Herzegovina | Norway | Bulgaria | Poland | Cyprus | Portugal | Czech Republic | Romania | Estonia | Serbia | Finland | Slovak Republic | France | Sweden | Germany | The Netherlands | Greece | United Kingdom | Hungary

Broj uposlenih

30

SINPHONIE je složen istraživački projekt koji pokriva područja zdravlja, okoliša, transporta i klimatskih promjena s ciljem poboljšanja kvaliteta zraka u školama i vrtićima. Projekt je proveden u okviru finansijske podrške Evropske komisije (DG Sanco, Uprava za zdravstvo i zaštitu potrošača). Trideset i osam ekoloških i zdravstvenih ustanova iz 25 zemalja sudjelovalo je u istraživačkom projektu SINPHONIE radi provedbe Regionalnog prioritetnog cilja III (RPG3) Dječijeg akcijskog plana za okoliš i zdravlje za Europu (CEHAPE), koji ima za cilj sprečavanje i smanjenje respiratornih bolesti zbog vanjskog i unutrašnjeg zagađenja zraka.

 

SINPHONIE projekt je imao za cilj:

 • pregledati prethodna istraživanja o kvaliteti zraka u zatvorenom prostoru (IAQ) i njezin utjecaj na zdravlje te procijeniti relevantnost politike ciljeva i zaključaka istraživanja;
 • procijeniti vanjsku / unutarnju školsku sredinu i njezin utjecaj na zdravlje:
 1. mjerenje i procjenjivanje fizičkih parametara, kao i hemijskih i bioloških onečišćenja koje se nalaze u unutrašnjem zraku u školama i ustanovama za njegu djece širom Evrope kako bi se stvorili novi podaci o izloženosti;
 2. vrednovanje utjecaja vanjskih faktora, kao što su promet i klimatske promjene, na unutrašnje školskom okruženju; i
 3. prikupljanje podataka o zdravstvenom stanju djece i zdravstvenih utjecaja povezanih s unutrašnjim okolišem putem upitnika, kliničkih ispitivanja i procjena utjecaja na zdravlje.
 • upravljati rizicima i razviti preporuke:
 1. vrednovanje utjecaja unutrašnjeg zraka u učionicama na zdravlje i performanse djece;
 2. izrada smjernica o mjerama za poboljšanje kvaliteta zraka u unutrašnjem prostoru u školskom okruženju; i
 3. širenje rezultata projekta i priprema preporuka za javne politike relevantnim interesnim stranama koji imaju sposobnost poduzimanja mjera na naglašenim pitanjima.

S posebnim naglaskom na škole i ustanove za skrbništvo i brigu o djeci, projekt SINPHONIE je imao za cilj definirati preporuke i politike o korektivnim mjerama u školskom okruženju. Kako bi se postigao ovaj opći cilj, SINPHONIE se temelji na stečenom znanju tijekom ranijih projekata (npr. EnVIE i SEARCH). Cilj mu je proširiti spektar raspoloživih informacija provođenjem složenih istraživanja o izloženosti djece zagđivačima u unutrašnjem zraku i zdravstvenin rizicima u školama. Cilj je bio stvoriti zajedničku Evropsku bazu podataka koja koristi isti protokol o IAQ-u i drugim parametrima okoliša u školama povezanim sa zdravstvenim utjecajima širom Evrope kako bi se prikupili dokazi za korištenje u izradi Smjernica za poboljšanje kvaliteta zraka u školama.

Projektne aktivnosti i rezultati opisani su u cijelosti na web stranici projekta.

Neke od aktivnosti koje su sprovedene su:

 • Pregledati i kritički usporediti Evropska (i ne-Evropska) istraživanja vezana za  mjerenja kvaliteta zraka u zatvorenim prostorima i relevantnih utjecaja na zdravlje, odgovarajuće izloženosti kontaminanti zraka u zatvorenom prostoru škole, procjena politike relevantnosti ciljeva i zaključaka, te identifikaciju epidemioloških i toksikoloških potreba;
 • Mjerenje fizičkih parametara, kemijskih i bioloških onečišćenja unutarnjeg prostora učionica (formaldehid, benzen, naftalin, nitorgen dioksid, karbon monoksid, karbon dioksid, radon, ozon, čestice PM10 and PM2.5 (i srodnih vanjskih parametara);
 • Procijeniti utjecaj eksternih faktora u školskim dvorištima, utjecaj saobraćaja i učinke klimatskih promjena;
 • Procijeniti utjecaj karakteristika zgrade, sredstava za čišćenje i ventilacijskih sustava;
 • Procijeniti utjecaj zagađujućih tvari iz zraka u zatvorenom prostoru koje dovode do pojave zagađenja a uzrokovane su hemijskim i biohemijskim interakcijama;
 • Sprovesti istraživanje (putem upitnika/anketa), provođenje kliničkih ispitivanja, s naglaskom na astmu, respiratorne infekcije, simptome gornjih dišnih putova, kašalj, teško disanje, dispneja, alergijski rinitis, bronhitis u cilju dobivanja podataka o zdravstvenom stanju djece;
 • Proizvesti smjernice i korektivne mjere za primjenu u školskom okruženju;

REC je djelovao kao koordinator projekta i bio je odgovoran za opće upravljanje projektom i za administrativna pitanja i izvještavanje. Također je izradio projektni Bilten; tri brošure projekta za djecu, roditelje i školsko osoblje; i završne publikacije projekta: Evropske smjernice za zdrav okoliš unutar evropskih škola; i Završni izvještaj SINPHONIE. Svi izvještaji dostupni su za preuzimanje ovdje.

 • Procjena i minitoring
 • Podizanje svijesti
 • Prikupljanje podataka
 • Izrada izvještaja
 • Organizacija događaja
 • Prijenos znanja
 • Upravljanje projektom
 • Izdavaštvo