SEEDLING "Regionalni Program Obrazovanja za održivi razvoj - U susret novom milenijumu: Predstavljanje UN ciljeva za održivi razvoj u školama u Jugoistočnoj Evropi“

Introducing the UN Sustainable Development Goals in Schools in South Eastern Europe (SEEDLING)

Izvor finansiranja

Austria

Naziv klijenta/donatora

Austrian Development Agency

Ukupan iznos projekta

EUR 1,400,000

Date

Novembar 2015 – Oktobar 2018

Zemlje korisnice

Albania | Bosnia and Herzegovina | Kosovo* | Former Yugoslav Republic of Macedonia | Moldova | Montenegro | Serbia

Broj uposlenih

15

SEEDLING Projekt ima za cilj podržati obrazovne reforme, izgraditi kapacitete i podizati svijest o održivim razvojnim ciljevima UN-a (SDGs- Sustainable Development Goals) u zemljama Jugoistočne Europe (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo , Makedonija, Crna Gora, Srbija i Moldavija) uključivanjem SDG-a u nacionalne školske programe, promoviranjem regionalne suradnje i umrežavanjem među donosiocima odluka, edukatorima i nastavnicima. Moldavija je uključena u projekt, s ciljem prijenosa znanja i iskustava iz regije jugoistočne Evrope.

Projekt implementira REC a finansira Austrijska agencija za razvoj i suradnju (ADA).

Cilj je izgraditi kapacitete relevantnih institucija, nastavnika i učenika u razumijevanju Ciljeva održivog razvoja (SDG-a) i njihovoj provedbi u narednom razdoblju, te unaprijediti prekograničnu suradnju između institucija u oblasti obrazovanja za održivi razvoj (OOR) u jugoistočnoj Evropi (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo *, bivša jugoslavenska Republika Makedonija, Moldavija, Crna Gora i Srbija).

Projekt će direktno uključiti oko 70 donosilaca odluka / zakonodavaca iz ministarstava obrazovanja i drugih relevantnih obrazovnih institucija u zemljama korisnicama, i oko 700 stručnjaka, edukatora, nastavnika i učenika u srednjim školama. Imajući u vidu broj srednjih škola i strukovnih škola (VET škole) u ciljanim zemljama (preko 1.000 škola i 470.000 učenika), kao i potencijalno uključivanje roditelja i šire javnosti, projekt će imati iznimno širok dosegg i uticaj.

 

 

Aktivnosti će se provoditi u narednom trogodišnjem razdoblju i trajat će do Novembra 2018, a obuhvatat će tri faze:

  • Institucionalno jačanje i podržavanje nacionalnog i međunarodnog institucionalnog umrežavanja;
  • Razvoj online obrazovnog alata i izgradnja kapaciteta edukatora i nastavnika; i
  • Jačanje kapaciteta i znanja učenika srednjih škola o mogućnostima za stvaranje radnih mjesta kroz implementaciju malih školskih projekata
  • Procjene
  • Izgradnja kapaciteta i treninzi
  • Suradnja
  • Prijenos znanja
  • Grant program
  • Organizacija događaja