CRESSIDA

CRESSIDA

"Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u slivnim područjima rijeka Drine i Drin"

Juni 2016 | Ispiši | Letak

Ovaj letak izrađen je u okviru projekta CRESSIDA "Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima rijeka Drine (BiH, Srbija i Crna Gora) i Drin (Albanija, Kosovo i Makednija)" koji ima za cilj da pruži podršku lokalnim zajednicama koje se nalaze u slivovima rijeka Drine i Drim, relevantnim državnim institucijama i poslovnom sektoru da učinkovito provode svoje lokalne strategije i planove vezane za održivi razvoj.

Izdanje / Jezičke verzije